Η Χριστιανική Δεξιά και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2809086 27 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νικολαίδης Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Εκάβη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,ΕΚΠΑ
Χρήστος Λυριντζής, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Μολύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης, Καθηγητής , Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Γιάννης Τασόπουλος, Καθηγητής , Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Τσινισιζέλης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Χριστιανική Δεξιά και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Χριστιανική Δεξιά και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
Περίληψη:
Η διατριβή αναφέρεται στη δράση της Χριστιανικής Δεξιάς στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα την επιρροή της στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, του οποίου αποτελεί βασική συνιστώσα και πηγή ψηφοφόρων. Μελετά το φαινόμενο αυτό ιδιαιτέρως σε αντιδιαστολή με την φιλελεύθερη πολιτική παράδοση των ΗΠΑ και τις αρχές του Διαφωτισμού από τις οποίες εμπνεύστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ, ενώ εξετάζει τις συνέπειες που έχει η επιρροή αυτή στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ εν γένει.Η κύρια προβληματική της διατριβής αναφέρεται στη σχέση μεταξύ πολιτικού φιλελευθερισμού και ριζοσπαστικού προτεσταντισμού, η οποία έχει διαμορφώσει τη φυσιογνωμία των σύγχρονων ΗΠΑ και τις συνέπειες που έχει για την εξέλιξη της σχέσης αυτής η επιρροή της Χριστιανικής Δεξιάς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.Στο πλαίσιο αυτό προκύπτει ένα δευτερεύον ζήτημα, που είναι κατά πόσον η Χριστιανική Δεξιά έχει κυριαρχήσει στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει κίνδυνος να υπονομευτούν τα θεμέλια του πολιτικού φιλελευθερισμού.Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η δράση της Χριστιανικής Δεξιάς στο πλαίσιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχει φέρει στην επιφάνεια με έντονο τρόπο κάποιες εγγενείς αντιφάσεις ανάμεσα στην κοσμοθεωρία του πολιτικού φιλελευθερισμού και αυτήν του ριζοσπαστικού προτεσταντισμού. Η σημαντικότερη πηγή έντασης ανάμεσα τους, προκύπτει από ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στην Αρχή της Ανεκτικότητας.Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία πρωτοφανή πόλωση στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, η οποία δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του και φαίνεται να θέτει σε κίνδυνο ακόμα και αυτή τη σταθερότητα του. Ταυτόχρονα ωστόσο, η δομή και η φυσιογνωμία του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ είναι τέτοια ώστε, σε βάθος χρόνου, είναι αρκετά πιθανό να μπορέσει αυτό να διαχειριστεί τις εντάσεις και δυσλειτουργίες που προκύπτουν και να επανέλθει σε μία ισορροπία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
χριστιανική δεξιά, ρεπουμπλικανικό κόμμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
709
Αριθμός σελίδων:
295

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-04-11.