ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ν-ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ, ΜΕΣΩ PΙΖΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810590 147 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μητσώνη Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Μαρίνος Πιτσικάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ν-ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ, ΜΕΣΩ PΙΖΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ν-ΒΙΝΥΛΟΠΥΡΡΟΛΙΔΟΝΗΣ, ΜΕΣΩ PΙΖΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ.
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν με την τεχνική Αντιστρεπτής Μεταφοράς Αλυσίδας με Προσθήκη και Απόσπαση (RAFT) στατιστικά συμπολυμερή P(HMA-co-NVP) και P(SMA-co-NVP), όπου NVP η N-Βινυλοπυρρολιδόνη, HMA ο μεθακρυλικός εξυλεστέρας και SMA ο μεθακρυλικός στεαρυλεστέρας. Ως αντιδραστήρια μεταφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα Ο-αιθυλοξανθυλο-μεθυλοβενζόλιο (CTA 1) και 1-O-αιθυλοξανθυλο-αιθυλοβενζόλιο (CTA 2), καθώς και ως απαρχητής το αζωδιςισοβουτυρονιτρίλιο (ΑΙΒΝ). Όλες οι συνθέσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τεχνικές υψηλού κενού ώστε να αποφευχθεί η παρουσία του οξυγόνου και της υγρασίας.
Στη συνέχεια, τα πολυμερή χαρακτηρίστηκαν με διάφορες μεθόδους όπως χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC), φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1H-NMR) και διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC). Τέλος υπολογίστηκαν οι λόγοι δραστικότητας των μονομερών, οι θερμοκρασίες υαλώδους μετάπτωσης, θερμοκρασίες τήξης, κρυσταλλικότητα καθώς και οι δομικές παράμετροι των συμπολυμερών με τη βοήθεια διαφόρων υπολογιστικών μεθόδων και του προγράμματος COPOINT.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
RAFT, N-Βινυλοπυρρολιδόνη, μεθακρυλικός εξυλεστέρας, μεθακρυλικός στεαρυλεστέρας, Βιοϋλικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
160
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝαteliko.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο