Το άγχος και οι στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά, καθώς και οι πεποιθήσεις ως προς τη διδασκαλία των Μαθηματικών, των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810678 165 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπάζιου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαραλής Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α.
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α.
Μισαηλίδου Χριστίνα, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το άγχος και οι στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά, καθώς και οι πεποιθήσεις ως προς τη διδασκαλία των Μαθηματικών, των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το άγχος και οι στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά, καθώς και οι πεποιθήσεις ως προς τη διδασκαλία των Μαθηματικών, των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων, των πεποιθήσεων και του άγχους για τα Μαθηματικά των μελλοντικών δασκάλων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών και εστιάζει στις στάσεις τους απέναντι στα Μαθηματικά, τις πεποιθήσεις τους ως προς τη διδασκαλία τους, καθώς και το άγχος που τους προκαλεί το συγκεκριμένο μάθημα και η διδασκαλία του.
Για την πραγματοποίηση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, που περιελάμβανε τα δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών, καθώς και ορισμένες κλίμακες που αφορούν στις στάσεις, τις πεποιθήσεις, το άγχος σχετικά με τα Μαθηματικά, όπως και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους. Παράλληλα, με τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων της έρευνας, εξετάστηκε η σχέση στάσεων, πεποιθήσεων και άγχους μεταξύ τους, καθώς και με ορισμένα στοιχεία των φοιτητών, όπως το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η επιλογή κατεύθυνσης και η βαθμολογία τους στο μάθημα των Μαθηματικών. Προκειμένου να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις, συλλέχθηκαν οι πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα των 231 φοιτητών.
Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στην αρνητική στάση απέναντι στα Μαθηματικά με το άγχος για τα Μαθηματικά. Από την άλλη μεριά η θετική στάση για τα Μαθηματικά σχετίζεται θετικά με τις πεποιθήσεις των υποψηφίων δασκάλων ως προς τη διδασκαλία των Μαθηματικών και αρνητικά με το άγχος για τα Μαθηματικά. Σε σχέση με τα ατομικά στοιχεία των φοιτητών, βρέθηκε ότι το φύλο σχετίζεται θετικά με το άγχος, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους. Επιπλέον, η κατεύθυνση μέσω της οποίας εισήχθησαν φοιτητές στο Παιδαγωγικό Τμήμα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το άγχος για τα Μαθηματικά, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι φοιτητές που προέρχονται από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση έχουν σημαντικά θετικότερη στάση απέναντι στα Μαθηματικά και λιγότερο άγχος από τους φοιτητές που προέρχονται από θεωρητική κατεύθυνση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
άγχος, στάσεις, πεποιθήσεις, Μαθηματικά, φοιτητές Παιδαγωγικού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
99

Διπλωματική - Μπάζιου Γεωργία.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.