Η διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810709 119 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κατωπόδης Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Σαλμόν Ιωάννης, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία προσέγγιση της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της εφαρμογής της στον χώρο της εκπαίδευσης.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία ανάλυση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Εξετάζεται η φιλοσοφία της, η κουλτούρα της, οι αρχές της που την διέπουν καθώς και τα βασικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Επιπλέον παρουσιάζεται η έννοια της ποιότητας καθώς και η σημασία της ολικής ποιότητας, αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα της ομάδας εργασίας, ο ρόλος του ηγέτη και πως μπορεί να εμφυσήσει την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του, η σημασία της επικοινωνίας και της διάχυσης της γνώσης μέσα στον οργανισμό, οι διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής διοίκησης και του σχετικά νέου μοντέλου διοίκησης, προσπαθώντας να αποτυπώσει πληρέστερα την Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Επίσης στην συνέχεια, γίνεται μία ιστορική αναδρομή ώστε να δούμε τις ρίζες του μοντέλου διοίκησης που εξετάζουμε και να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα. Στο τέλος του κεφαλαίου επιχειρείται μία σύνδεση με την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ως μία πιο ευρεία έννοια, και αποτυπώνεται η σπουδαιότητα της συνύπαρξης και των δύο καθώς και η αλληλένδετη σχέση τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μία προσέγγιση του χώρου της εκπαίδευσης, αναλύεται η έννοια της ποιότητας σε αυτήν και αναδεικνύεται ο ρόλος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, προσαρμοζόμενη στις ιδιαιτερότητες του ευαίσθητου χώρου της παιδείας.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται έρευνες που έχουν λάβει χώρα σε σχολικές μονάδες και εξετάζουν αν κα κατά πόσον εφαρμόζεται η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε αυτές, καταθέτοντας προτάσεις για μελλοντική εφαρμογή του μοντέλου στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Κουλτούρα, ομάδα, ποιότητα, αξιολόγηση, βελτίωση, εκπαίδευση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
195
Αριθμός σελίδων:
145