Η Διαμόρφωση μιας Νέας Θεώρησης Συγκρότησης του Υποκειμένου και Επιβεβαίωσης της Πραγματικότητας, μέσω του συνδυασμού δύο προοπτικών: η Εξωτερική Όψη και το ζήτημα της Υποκειμενοποίησης κατά τον Michel Foucault – η Εσωτερική Όψη και η Δραματουργική προσέγγιση κατά τον Erving Goffman.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2811186 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Ευγενία - Νιόβη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κύρκος Δοξιάδης, καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Διαμόρφωση μιας Νέας Θεώρησης Συγκρότησης του Υποκειμένου και Επιβεβαίωσης της Πραγματικότητας, μέσω του συνδυασμού δύο προοπτικών: η Εξωτερική Όψη και το ζήτημα της Υποκειμενοποίησης κατά τον Michel Foucault – η Εσωτερική Όψη και η Δραματουργική προσέγγιση κατά τον Erving Goffman.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Διαμόρφωση μιας Νέας Θεώρησης Συγκρότησης του Υποκειμένου και Επιβεβαίωσης της Πραγματικότητας, μέσω του συνδυασμού δύο προοπτικών: η Εξωτερική Όψη και το ζήτημα της Υποκειμενοποίησης κατά τον Michel Foucault – η Εσωτερική Όψη και η Δραματουργική προσέγγιση κατά τον Erving Goffman.
Περίληψη:
Το βασικό ερώτημα της εργασίας αφορά το πώς θα συνδυαστεί η προοπτική του ατόμου, εντός της κοινωνίας, με μια αντικειμενική θέαση αυτής, που θα συμπεριλαμβάνει το άτομο και την οπτική του γωνία. Στόχος είναι να απαντηθεί με ποιον τρόπο σχετίζονται οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θεωρήσεις και με ποιον τρόπο κάθε μια από αυτές, μπορούν να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν, έτσι ώστε η μια να λαμβάνει υπόψιν της, την άλλη. Η υπόθεση για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα στην συγκεκριμένη εργασία, είναι ο συνδυασμός δύο προοπτικών θεώρησης. Από την μια μεριά υπάρχει, η αντικειμενική όψη (εξωτερική θεώρηση – μακρο – ανάλυση), η οποία θα εξετασθεί βάσει της θεωρίας του Michel Foucault για το ζήτημα της συγκρότησης ταυτότητας και της επιβεβαίωσης της πραγματικότητας (ειδικότερα το ζήτημα της υποκειμενοποίησης). Από την άλλη μεριά υπάρχει, η υποκειμενική όψη (εσωτερική θεώρηση – μικρο – ανάλυση), η οποία θα εξετασθεί βάσει της θεωρίας του Erving Goffman, η οποία συνιστά μια ειδική προσέγγιση της συγκρότησης ταυτότητας αλλά και διαχείρισης αυτής, όσο και την επιβεβαίωση της πραγματικότητας (κοινωνική αλληλεπίδραση), μέσω ενός ειδικού δραματουργικού μοντέλου το οποίο συνίσταται κατά βάση στην έννοια της ετερότητας. Σκοπός είναι να συνοψιστούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, οι έννοιες και τα πορίσματα που προκύπτουν από τρία διαφορετικά πεδία έρευνας. Την ατομική προσωπικότητα – την κοινωνική αλληλεπίδραση – την ίδια την κοινωνία. Μέσω του συνδυασμού των δύο προσεγγίσεων στην συγκεκριμένη εργασία, θεωρείται πως αυτή η σύνοψη θα μπορέσει να λάβει χώρα. Στόχος είναι ο «συμβιβασμός» των δύο – διαφορετικών – προοπτικών θεώρησης. Σκοπός είναι η περιγραφή ενός καινούργιου μοντέλου, θέασης της πραγματικότητας, με τελικό αποτέλεσμα την διαμόρφωση μια νέας προσέγγισης που αφορά αυτά τα ζητήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
συγκρότηση υποκειμένου , δραματουργική προσέγγιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
83

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΙΟΒΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 18.pdf
717 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.