Χλωριωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (παραγωγή και χρήση) - επαγγελματική έκθεση και καρκινογένεση, σύγχρονες επιστημονικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές εξελίξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2811783 182 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πολυχρονάκου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε. Ριζά, ΕΕΔΙΠ, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Θ. Ψαλτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μ. Καντζάνου, Επικ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χλωριωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (παραγωγή και χρήση) - επαγγελματική έκθεση και καρκινογένεση, σύγχρονες επιστημονικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές εξελίξεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χλωριωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθακες (παραγωγή και χρήση) - επαγγελματική έκθεση και καρκινογένεση, σύγχρονες επιστημονικές και ευρωπαϊκές εξελίξεις
Περίληψη:
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου που συνδέεται με την εργασία. Στις εκθέσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι το 2012 στην διαγνώστηκαν για πρώτη φορά με καρκίνο 91500-150500 άτομα με προηγούμενη έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες κατά την εργασία και 57700-106500 θάνατοι από καρκίνο αποδόθηκαν στην έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες που συνδέεται με την εργασία. Εκτιμάται ότι 32 εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε καρκινογόνους παράγοντες ενώ ο καρκίνος που συνδέεται με την εργασία σκοτώνει 10 άτομα την ώρα.
Η εργασία εξετάζει τους κινδύνους για την υγεία και ειδικά της καρκινογένεσης μιας ομάδας χημικών παραγόντων, των χλωριωμένων αλειφατικών υδρογονάνθρακων. Για το μονομερές βινυλοχλωρίδιο που ανήκει σε αυτήν την ομάδα και είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνος παράγοντας χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να επιβεβαιωθεί η αιτιώδης σχέση έκθεσης και καρκινογένεσης, με επαρκείς αποδείξεις, στους εργαζομένους από επιδημιολογικές μελέτες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την έρευνα του καρκίνου ( IARC) το 2014 και 2017 εστίασε την προσοχή του σε ορισμένους από τους χλωριωμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες. Η κατάταξη καρκινογόνων κατά IARC λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση προτάσεων της νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την ψήφιση τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί από τους χημικούς παράγοντες που εξετάζονται στα προσφάτως καταχωρημένα δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών προϊόντων (ECHA) καταχωρούνται στις ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία (SVHC) λόγω της καρκινογόνου δράσης τους σύμφωνα με τον κανονισμό REACH της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία τροποποίησης της Οδηγίας CMD και την εισαγωγή οριακών τιμών έκθεσης για καρκινογόνους παράγοντες αναγνωρίζοντας ότι ο καθορισμός των ελαχίστων δυνατών ορίων έκθεσης αποφέρει όφελος οικονομικό και κοινωνικό από την αποτροπή της νόσου.
Η πορεία από την έκθεση προς την εμφάνιση νόσου όπως ο καρκίνος θα μπορούσε να αποτραπεί με τη λήψη μέτρων πρόληψης της επαγγελματικής υγείας. Το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία με τη θέσπιση αυστηρότερων Εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων και την ενίσχυση του Εθνικού συστήματος υγείας με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και της Δημόσιας υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χλωριωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθακες, Επαγγελματική έκθεση, Επαγγελματική υγεία, Καρκινογόνοι παράγοντες, Καρκίνος, Χημικοί παράγοντες, Κανονισμός REACH, Κανονισμός CLP, Οδηγία CMD , Οδηγία CAD, Εθνική νομοθεσία, Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
125

PANAGIOTA POLYCHRONAKOU-master.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.