Συστηματική ανασκόπηση της συνέντευξης κινητοποίησης σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια και σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια με παράλληλη χρήση ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812075 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ρέμπελου Αικατερίνη - Νικολέτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πασχάλη Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Χατζούλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Καλλέργης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συστηματική ανασκόπηση της συνέντευξης κινητοποίησης σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια και σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια με παράλληλη χρήση ουσιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συστηματική ανασκόπηση της συνέντευξης κινητοποίησης σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια και σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια με παράλληλη χρήση ουσιών
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την υλοποίηση παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν ως ψυχοθεραπευτική μέθοδο τη συνέντευξη κινητοποίησης (ΜΙ) σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και κατάχρηση ουσιών. Αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο και στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα των δευτερογενών δεδομένων. Στη συστηματική ανασκόπηση περιλαμβάνονται 33 μελέτες, 24 εκ των οποίων είναι εμπειρικές μελέτες και 9 είναι συστηματικές ανασκοπήσεις. Όλες αναφέρονται σε παρεμβάσεις με ΜΙ σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και 14 από αυτές αφορούν ασθενείς με σχιζοφρένεια και επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση ουσιών. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης καταδεικνύουν την εφαρμοσιμότητα της ΜΙ στη συνήθη θεραπεία της σχιζοφρένειας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την υιοθέτηση κάποιων συμπεριφορών από τους ασθενείς, αλλά και της συχνότητας και βαρύτητας των επεισοδίων. Παρόλα αυτά, οι εμπειρικές μελέτες περιλαμβάνουν μικρά δείγματα και παρουσιάζουν περιορισμούς σχεδιασμού. Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΜΙ σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και κατάχρηση, οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ΜΙ μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα όταν πρόκειται για αλκοόλ ή για υπέρμετρη κατανάλωση ανθυγιεινού φαγητού, καθώς και ως προς τη χρήση κάνναβης. Αναδεικνύεται, τόσο από το μικρό αριθμό των υπαρχουσών εμπειρικών μελετών όσο και από τα συμπεράσματα των προηγούμενων συστηματικών ανασκοπήσεων, η ανάγκη για περισσότερη έρευνα στο πεδίο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σχιζοφρένεια, Διαταραχή αλκοολισμού, Συννοσηρότητα, Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, Συνέντευξη κινητοποίησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
131
Αριθμός σελίδων:
125
Rempelou Aikaterini Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο