Συστηματική ανασκόπηση στη γνωσιακή θεραπεία με βάση την ενσυνειδητότητα σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812286 182 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βόνγκλη Μαγδαληνή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνία Πασχάλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Καλλέργης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Χατζούλης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συστηματική ανασκόπηση στη γνωσιακή θεραπεία με βάση την ενσυνειδητότητα σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συστηματική ανασκόπηση στη γνωσιακή θεραπεία με βάση την ενσυνειδητότητα σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο
Περίληψη:
Εισαγωγή Η αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Θεραπείας με βάση την Ενσυνειδητότητα (MBCT) στην ανακούφιση των ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων ασθενών με καρκίνο έχει στηριχθεί από πρωτογενείς μελέτες. Ωστόσο μία συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την διερεύνηση της ωφελιμότητας του MBCT σε ασθενείς με καρκίνο δεν έχει εξεταστεί μεμονωμένα.

Μεθοδολογία Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Cochrane Library και στην ελληνική βιβλιογραφία, με την τελευταία αναζήτηση να πραγματοποιείται τον Ιούλιο του 2018. Αναγνωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, τον σχεδιασμό, το μέγεθος του δείγματος, τα διαγνωστικά εργαλεία, τα αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με την παρέμβαση από κάθε μελέτη.

Αποτελέσματα Δεκαεννέα μελέτες κρίθηκαν κατάλληλες για εισαγωγή στην ανασκόπηση.Από τις μελέτες που αναγνωρίστηκαν έντεκα ήταν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, έξι μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές χωρίς ομάδα ελέγχου και δύο ποιοτικές μελέτες, οι οποίες εξέταζαν την αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Θεραπείας με βάση την Ενσυνειδητότητα (MBCT) σε ασθενείς με καρκίνο. Δεκαπέντε μελέτες έδειξαν σημαντική βελτίωση στα ψυχολογικά συμπτώματα όπως το άγχος, την δυσφορία και την κατάθλιψη, στην προαγωγή της ποιότητας ζωής, στην αποδοχή της ασθένειας, στην χρήση των δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας και στην αποφόρτιση σωματικών συμπτωμάτων μετά την παρέμβαση. Από τις ποιοτικές μελέτες αναδείχθηκαν διαδικασίες αλλαγής και παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την επίδραση της παρέμβασης.

Συμπεράσματα Η παρέμβαση της Γνωσιακής Θεραπείας με βάση την Ενσυνειδητότητα (MBCT) θεωρείται μία ωφέλιμη και αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδος στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας. Περισσότερες μελέτες απαιτούνται για να αναγνωριστεί κατά πόσο η θεραπευτική αυτή παρέμβαση υπερέχει σε σχέση με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών μορφών εφαρμογής της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γνωσιακή Θεραπεία με βάση την Ενσυνειδητότητα, Ενσυνειδητότητα, Παρεμβάσεις Ενσυνειδητότητας, Γνωσιακό-Συμπεριφορικό Μοντέλο, Ψυχολογικές παρεμβάσεις, Καρκίνος, Νεοπλασματική νόσος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
312
Αριθμός σελίδων:
118
Διπλωματική Εργασία-Τελική Μορφή.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο