Οι αεροδιακομιδές στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812490 165 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φυντάνης Σταύρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Φιλντίσης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μυριανθεύς Παύλος, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αεροδιακομιδές στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι αεροδιακομιδές στην Ελλάδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η αεροδιακομιδή ασθενών είναι μια ενδεχομένως σωτηρία επέμβαση που στοχεύει να ωφελήσει τα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει καθιερωθεί στα συστήματα επείγουσας ιατρικής αντιμετώπισης, καθώς με την χρήση ιπτάμενων μέσων οι ασθενείς διακομίζονται πιο γρήγορα και με ασφαλή τρόπο.
Σκοπός: Η αποτύπωση των αεροδιακομιδών στον Ελλαδικό χώρο και η διερεύνηση ερωτημάτων που αφορούν στον αριθμό, το κόστος και τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) που χρησιμοποιήθηκαν.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη στο σύνολο των αεροδιακομιδών που πραγματοποιήθηκαν με πτητικά μέσα της ΠΑ από την 1 Ιανουαρίου 2008 έως και τον Ιούνιο του 2018. Τα δεδομένα προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑ καθώς και από τα ΦΕΚ που αφορούν στις αεροδιακομιδές. Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε γραφήματα πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Microsoft Office Excel.
Αποτελέσματα: Κατά τη μελετώμενη περίοδο η ΠΑ πραγματοποίησε 10.340 αποστολές, μεταφέροντας συνολικά 14.306 ασθενής, συμπεριλαμβανομένων και των μοσχευμάτων. Τα πτητικά μέσα της ΠΑ πέταξαν για συνολικά 24.785,3 ώρες. Το συνολικό κόστος για τις αεροδιακομιδές ανήλθε στα 129.060.744,78 €, με το μέσο κόστος να υπολογίζεται στα 12.000.000 € ανά έτος μόνο για τα πτητικά μέσα της ΠΑ. Ενώ η έρευνα και διάσωση κόστισε συνολικά 13.597.528,49 € στην ΠΑ.
Συμπεράσματα: Η γεωγραφική και γεωπολιτική θέση της χώρας μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενός δικτύου ιπτάμενων μέσων για εκτέλεση τόσο πρωτογενών αεροδιακομιδών έρευνας και διάσωσης, όσο και συνδυασμό δευτερογενών και τριτογενών με την συνεργασία και άλλων μέσων.
Λέξεις Κλειδιά: Aeromedical Evacuation, Air Medical Transport, Search and Rescue, Emergency Transportation
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Aeromedical Evacuation, Air Medical Transport, Search and Rescue, Emergency Transportation, Αεροδιακομιδές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
118
Οι Αεροδιακομιδές στην Ελλάδα_CD.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο