Η συμβολή των επιτελικών λειτουργιών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812583 244 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-15
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κυριακίδου Μυρσίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ράλλη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πολυχρόνη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Ρούσσος Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή των επιτελικών λειτουργιών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συμβολή των επιτελικών λειτουργιών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή
Περίληψη:
Τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή παρουσιάζουν δυσκολίες τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας γύρω από τις δυσκολίες που σχετίζονται με την παραγωγή γραπτού λόγου των παιδιών αυτών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν α) Να αξιολογηθούν οι δυσκολίες που παρουσιάζουν στην παραγωγή γραπτού λόγου οι μαθητές με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή που φοιτούν στη Γ’ δημοτικού, συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης. β) Να διερευνηθεί η συμβολή των επιτελικών λειτουργιών και των γραφοκινητικών δεξιοτήτων στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου του συγκεκριμένου πληθυσμού. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 μαθητές με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή και 30 μαθητές τυπικής ανάπτυξης, οι οποίοι αξιολογήθηκαν με μία σειρά δοκιμασιών που εξέταζαν την επίδοσή τους σε ορισμένες επιτελικές λειτουργίες (μνήμη εργασίας, αναστολή, γνωστική μετατόπιση, γνωστική ενημέρωση, λεκτική ευχέρεια) και στον γραφοκινητικό συντονισμό. Επιπλέον οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ένα αφηγηματικό κείμενο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τους τυπικούς συνομηλίκους τους στην παραγωγή γραπτού λόγου, τις επιτελικές λειτουργίες και τον γραφοκινητικό συντονισμό. Βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στη μνήμη εργασίας και την παραγωγικότητα, την ορθογραφική ακρίβεια και την κειμενική συνοχή, της λεκτικής ευχέρειας με την παραγωγικότητα και την οργάνωση του κειμένου. Η γνωστική ενημέρωση συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την πολυπλοκότητα του κειμένου και η γνωστική μετατόπιση με τα λάθη στη χρήση των πεζών γραμμάτων, ενώ ο γραφοκινητικός συντονισμός παρουσίασε ισχυρές συσχετίσεις με την παραγωγικότητα και τη συνοχή των κειμένων των μαθητών. Κατά την εκτίμηση των επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων στην παραγωγή γραπτού λόγου προέκυψε ότι η λεκτική ευχέρεια, η μνήμη εργασίας, η γνωστική ενημέρωση και ο γραφοκινητικός συντονισμός επιδρούν σε αυτήν. Οι συσχετίσεις και οι επιδράσεις αυτές εμφανίζονται με διαφορετική ένταση και διαφορετικό τρόπο στις δύο ομάδες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Παραγωγή Γραπτού Λόγου, Επιτελικές Λειτουργίες, Γραφοκινητικός Συντονισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
145

Κυριακίδου Μυρσίνη_ διπλωματική εργασία_ ΕΨΥΠΕ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.