Ορογραφία ρηματικών πολυλεκτικών εκφράσεων-Δημιουργία λεξιλογικού πόρου με τη χρήση ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων για την υποβοήθηση της μεταφραστικής διαδικασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812593 144 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδέλλη Στέλλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σαριδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Γιούλη Παρασκευή, Υποψήφια Διδάκτορας, Επιστημονική Συνεργάτης Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου
Φωτοπούλου Αγγελική, Ερευνήτρια Α', Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου
Τομαρά Ουρανία, Διδάσκουσα, Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ορογραφία ρηματικών πολυλεκτικών εκφράσεων-Δημιουργία λεξιλογικού πόρου με τη χρήση ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων για την υποβοήθηση της μεταφραστικής διαδικασίας
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ορογραφία ρηματικών πολυλεκτικών εκφράσεων-Δημιουργία λεξιλογικού πόρου με τη χρήση ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων για την υποβοήθηση της μεταφραστικής διαδικασίας
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη ρηματικών πολυλεκτικών εκφράσεων της νέας ελληνικής γλώσσας μέσω της χειρωνακτικής επισημείωσης σε κειμενικά δεδομένα. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δίγλωσσου λεξιλογικού πόρου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις επισημειωμένες ρηματικές πολυλεκτικές εκφράσεις, τις συντακτικές και λεξιλογικές ιδιομορφίες τους και τη μετάφρασή τους στα αγγλικά. Ο λεξιλογικός πόρος που παρατίθεται στην εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποβοήθηση της μεταφραστικής διαδικασίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή του σώματος κειμένων, όσο και για τη δημιουργία του λεξιλογικού πόρου συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες και βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία όχι μόνο αξιοποίησε, αλλά και εμπλούτισε σχετική ερευνητική υποδομή, που στοχεύει στην επισημείωση ρηματικών πολυλεκτικών εκφράσεων σε κειμενικά δεδομένα και στη δημιουργία γλωσσικών πόρων για την αυτόματη επεξεργασία κειμένων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυλεκτικές εκφράσεις, ρηματικές πολυλεκτικές εκφράσεις, γλωσσολογία σωμάτων κειμένων, μεταφραστική διαδικασία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
105
Stella Papadelli_MDE_10-18.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


Verbal Multiword Expressions_Papadelli.accdb
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.