Η διερεύνηση της σχολικής κουλτούρας και η σχέση της με την ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Γυμνασίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812636 206 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-31
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζιάβα Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Κουτούζης , Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής , Τμήμα Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Πασιάς Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση της σχολικής κουλτούρας και η σχέση της με την ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Γυμνασίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διερεύνηση της σχολικής κουλτούρας και η σχέση της με την ηγεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του Γυμνασίου
Περίληψη:
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τόσο η οργανωσιακή κουλτούρα όσο και η ηγεσία συνιστούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχίας και αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, και της επιβίωσής του μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον. Υποστηρίζεται επίσης ότι η ηγεσία δύναται να επηρεάσει και να βελτιώσει την σχολική κουλτούρα καθώς φαίνεται να υπάρχει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι πρωτίστως να διερευνήσει τόσο την σχολική κουλτούρα της σχολικής βαθμίδας του Γυμνασίου όσο και τη σχέση της με την ηγεσία, και δευτερευόντως να διερευνήσει ποια χαρακτηριστικά ηγεσίας συναντώνται στην συμπεριφορά της διεύθυνσης του σχολείου. Η ποσοτική εμπειρική έρευνα καταγράφει τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών (Ν=146) που υπηρετούν σε Γυμνάσια της Αττικής αναφορικά με συγκεκριμένες νόρμες και πεποιθήσεις της σχολικής κουλτούρας, με τη στάση και συμπεριφορά των διευθυντών αλλά και με τη δυνατότητα του διευθυντή να επηρεάσει την σχολική κουλτούρα. Αναφορικά με τη σχολική κουλτούρα, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν μια σχετικά θετική κουλτούρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και σχετική ομοιογένεια παρά την ύπαρξη μικρών υποκουλτούρων. Σχετικά με την ηγεσία, η μελέτη των ευρημάτων αποτυπώνει την ύπαρξη μιας ηγεσίας που συγκεντρώνει κάποια από τα χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας , σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, σχετικά με την δυνατότητα της ηγεσίας του σχολείου να επηρεάσει και να διαμορφώσει τη σχολική κουλτούρα, αυτή αποτυπώνεται θετικά και υπογραμμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη ‘οράματος’ εκ μέρους της ηγεσίας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα κάποιους περιορισμούς εξαιτίας κυρίως της γραφειοκρατίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
οργανωσιακή κουλτούρα, σχολική κουλτούρα, υποκουλτούρες, πεποιθήσεις , νόρμες, διεύθυνση, ηγεσία, μετασχηματιστική ηγεσία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
157
Αριθμός σελίδων:
248

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.