Αξιοποίηση της συσκευής tablet ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό στο νηπιαγωγείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812653 114 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κουνή Ειρήνη-Φρειδερίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδόπουλος Σπύρος, Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Θ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιοποίηση της συσκευής tablet ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό στο νηπιαγωγείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιοποίηση της συσκευής tablet ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό στο νηπιαγωγείο
Περίληψη:
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που έχει εισβάλει ολοκληρωτικά στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τον τρόπο που επικοινωνούμε αλλά και τον τρόπο που μαθαίνουμε ή αλληλεπιδρούμε με τους γύρω μας. Ειδικότερα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα που κατακλύζουν τη ζωή μας, αποτελούν για τις νεότερες γενιές αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, σχεδόν από την ημέρα της γέννησής τους. Τα παιδιά δεν είναι μόνο καταναλωτές οπτικοακουστικών κειμένων (διαφημίσεις, ειδήσεις, βίντεο, βιντεοπαιχνίδια κ.ά.) αλλά και χρήστες των νέων τεχνολογικών συσκευών, οι οποίες παράγουν πληθώρα προϊόντων - πολυτροπικών κειμένων- συνδυάζοντας εικόνα και ήχο. Όμως, η εξοικείωση με όλα τα παραπάνω, δε σημαίνει αυτόματα και γνώση της «γλώσσας» των κινούμενων εικόνων και των κωδίκων της οπτικοακουστικής έκφρασης. Για το λόγο αυτό κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η εισαγωγή των μαθητών στον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό ή αλλιώς την οπτικοακουστική παιδεία. Με αφορμή όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, αποφασίσαμε για τους σκοπούς εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, να πραγματοποιήσουμε μια μελέτη περίπτωσης σε ένα τμήμα Νηπιαγωγείου του νομού Αττικής, όπου θα αξιοποιούσαμε τις ΤΠΕ. Αναλυτικότερα, στόχος μας ήταν να εισάγουμε εξ αρχής τα συγκεκριμένα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στην οπτικοακουστική εκπαίδευση μέσω της χρήσης συσκευών tablet. Με τον τρόπο αυτό αναμέναμε να αποκτήσουν οι μαθητές μια κριτική ματιά απέναντι στα οπτικοακουστικά κείμενα αλλά και να κατανοήσουν την έννοια της κατασκευής και της στοχοθεσίας που ενυπάρχει σε αυτά, μέσα από τη δημιουργία δικών τους βίντεο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ερευνητικός στόχος που θέσαμε, προσπαθήσαμε μέσα από μια σαφή μεθοδολογία που εμπεριείχε έναν οργανωμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, να αναλύσουμε έννοιες που συγκροτούν την οπτικοακουστική γλώσσα. Η εισαγωγή των μαθητών σε όλη αυτή τη διαδικασία φάνηκε να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ίδιους, αφού μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης και των βιωματικών δραστηριοτήτων συνειδητοποίησαν ότι κάθε οπτικοακουστικό προϊόν αποτελεί μια κατασκευασμένη πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, οι αρχικές ιδέες πολλών μαθητών σε θέματα οπτικοακουστικής έκφρασης και επικοινωνίας μετασχηματίστηκαν ή εξελίχθηκαν σε σχέση με τις αντιλήψεις τους πριν την έναρξη της παρούσας έρευνας.
4

Τέλος, παρά τις επιφυλάξεις μας για την αξιοποίηση ενός ελκυστικού τεχνολογικού μέσου, οι συσκευές tablet φάνηκε ότι αποτέλεσαν για τους μαθητές ένα εύχρηστο εργαλείο που λειτούργησε θετικά στην κατάκτηση νέων γνώσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
οπτικοακουστικός εγγραμματισμός, προσχολική εκπαίδευση, συσκευές tablet, ΤΠΕ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
296

 


uploading zwgrafiki.avi
267 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.