Μελέτη δικτύων πρωτεόστασης που εμπλέκονται στην καρκινογένεση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812710 123 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιαννιού Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Τρουγκάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη δικτύων πρωτεόστασης που εμπλέκονται στην καρκινογένεση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη δικτύων πρωτεόστασης που εμπλέκονται στην καρκινογένεση
Περίληψη:
Οι οργανισμοί εκτίθενται διαρκώς σε πληθώρα στρεσογόνων παραγόντων, οι οποίοι μεταβάλλουν και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία τους. Προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των βιομορίων, τα κύτταρα έχουν αναπτύξει (μεταξύ άλλων) το δίκτυο πρωτεόστασης, το οποίο διασφαλίζει τον έλεγχο της λειτουργικότητας του πρωτεώματος (σύνολο πρωτεϊνών που εκφράζονται από έναν οργανισμό). Μεταξύ των βασικών ρυθμιστών του δικτύου πρωτεόστασης είναι οι μηχανισμοί αυτοσυγκρότησης των ριβοσωμάτων και ρύθμισης της πρωτεϊνοσύνθεσης, οι μοριακοί συνοδοί, οι δύο κύριες μηχανές αποικοδόμησης, το μονοπάτι ουβικιτίνης-πρωτεασώματος και το μονοπάτι αυτοφαγίας-λυσοσώματος, καθώς και το σηματοδοτικό μονοπάτι αντιοξειδωτικής απόκρισης NRF2 (Nuclear factor -erythroid derived 2-like 2, NFE2L2)/KEAP1(Kelch-like ECH-associated protein 1). Εντούτοις, έχει δειχθεί πως κατά τη μέση ηλικία οι πρωτεϊνικές μηχανές και τα συστήματα ελέγχου του κυττάρου αρχίζουν να συσσωρεύουν βλάβες και τελικά η απορρύθμισή τους οδηγεί στο γήρας και σε ηλικιο-εξαρτώμενες παθήσεις, όπως ο καρκίνος.
Δεδομένου ότι μελέτες της ομάδας μας δεικνύουν ότι πιθανότατα η πρωτεωμική αστάθεια αποτελεί σημαντικό ορόσημο της καρκινικής εξαλλαγής, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο λειτουργικός ρόλος βασικών ρυθμιστών του δικτύου πρωτεόστασης κατά την εξέλιξη της καρκινογένεσης, καθώς και η συσχέτιση της ελαττωματικής πρωτεϊνοσύνθεσης με τους μηχανισμούς πρωτεόστασης. Ειδικότερα, παρατηρήσαμε διαφορική έκφραση των πρωτεοστατικών μορίων τόσο στο κυτταρικό μοντέλο σταδιακής χημικής καρκινογένεσης όσο και στο κυτταρικό μοντέλο ελαττωματικής πρωτεϊνοσύνθεσης, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του δικτύου πρωτεόστασης στη βιολογία και την εξέλιξη του καρκίνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
πρωτεόσταση,καρκινογένεση, πρωτεάσωμα, αυτοφαγία. αντιοξειδωτική απόκριση, βλάβη γενετικού υλικού, ριβόσωμα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
116
Αριθμός σελίδων:
80

MSC_ΔΕΣΠΟΙΝΑ_ΓΙΑΝΝΙΟΥ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-25.