Ο ρόλος φλεγμονωδών μορίων του συμπληρώματος στον καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812758 102 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζελέφα Στυλιανή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ουρανία Τσιτσιλώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος φλεγμονωδών μορίων του συμπληρώματος στον καρκίνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος φλεγμονωδών μορίων του συμπληρώματος στον καρκίνο
Περίληψη:
Το σύστημα του συμπληρώματος είναι μία πολύπλοκη ομάδα πρωτεϊνών, που ασκούν ποικίλες ανοσορυθμιστικές λειτουργίες προστατεύοντας τον οργανισμό από τα παθογόνα μικρόβια. Ωστόσο πολλά μόρια του συμπληρώματος (π.χ. C3, C5a, C5aR1) έχουν συσχετιστεί με την ογκογένεση σε διάφορους τύπους καρκίνου. Στη παρούσα εργασία ερευνήθηκε ο ρόλος φλεγμονωδών μορίων του συμπληρώματος σε δύο επιθετικούς καρκίνους νευρικής προέλευσης, το γλοιοβλάστωμα και το νευροβλάστωμα, σε συνδυασμό με επίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Το γλοιοβλάστωμα είναι μία από τις πιο επιθετικές μορφές εγκεφαλικού καρκίνου με προσδόκιμο χρόνο επιβίωσης μόλις 12-15 μήνες μετά την πρώτη διάγνωση και πολύ υψηλά ποσοστά υποτροπών παρά τη συνεχή πρόοδο των ακτινο-χημειοθεραπευτικών σχημάτων, κυρίως λόγω της ισχυρής του αντίστασης στην ακτινοθεραπεία. Το νευροβλάστωμα είναι ο συνηθέστερος εξωκρανιακός κακοήθης όγκος του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΣΝΣ), που εμφανίζεται κατά την βρεφική και παιδική ηλικία. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη μοριακή ετερογένεια και παρά την εφαρμογή των θεραπειών πολλοί ασθενείς θα εμφανίσουν υποτροπή της νόσου. H μελέτη της έκφρασης του C5aR1 έδειξε ότι η ιοντίζουσα ακτινοβολία (5 Gy) προκαλεί αυξορύθμιση της έκφρασης του υποδοχέα στα καρκινικά κύτταρα γλοιοβλαστώματος U87MG. Επίσης ανοσοενζυμικές δοκιμασίες έδειξαν ότι η επίδραση ακτινοβολίας επάγει αύξηση της ενδογενώς παραγόμενης πρωτεΐνης C3 από τα καρκινικά κύτταρα U87MG, καθώς και των ενεργοποιημένων θραυσμάτων του, υποδεικνύοντας αυτόλογη ενεργοποίηση του συμπληρώματος από τα καρκινικά κύτταρα. Παράλληλα βρέθηκε ότι και τα κύτταρα του νευροβλαστώματος SK-N-SH εκφράζουν τον υποδοχέα C5aR1. Τέλος βρέθηκε ότι το C5a μειώνει την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων SK-N-SH και ταυτόχρονα αυξάνει τα ενδοκυττάρια επίπεδα ROS, ως αποτέλεσμα επαγωγής διάφορων οξειδωτικών αποκρίσεων. Το σύνολο των ευρημάτων αυτών υποδεικνύει το διττό ρόλο του συμπληρώματος στη παθοφυσιολογία του καρκίνου και ενισχύει την προσπάθεια ανάπτυξης στοχευμένων θεραπειών που θα καταστήσουν τα καρκινικά κύτταρα πιο ευαίσθητα στα σημερινά θεραπευτικά σχήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
συμπλήρωμα, γλοιοβλάστωμα, νευροβλάστωμα, ακτινοβολία, C5aR1, C5a, C3
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
135
Αριθμός σελίδων:
122

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία-Στέλλα Τζελέφα.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-25.