Σύστημα Λογαριασμών Υγείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Οικονομικής κρίσης, 2009-2016. Ο δρόμος προς αποτελεσματικές πολιτικές υγείας;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812807 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πιστόλλα Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Υφαντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής,Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα Λογαριασμών Υγείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Οικονομικής κρίσης, 2009-2016. Ο δρόμος προς αποτελεσματικές πολιτικές υγείας;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύστημα Λογαριασμών Υγείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Οικονομικής κρίσης, 2009-2016. Ο δρόμος προς αποτελεσματικές πολιτικές υγείας;
Περίληψη:
Σκοπός: Η συγκεκριμένη μελέτη ασχολήθηκε με τις διαχρονικές τάσεις του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας. Πραγματοποίησε μελέτη των επιμέρους δεικτών αποτίμησης των δαπανών υγείας και μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα του ΣΛΥ με επιλεγμένες εκροές (θνησιμότητα από χρόνιες παθήσεις).
Μεθοδολογία: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2009 έως και 2016 για την Ελλάδα και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τα δεδομένα που αφορούν το ΣΛΥ και από την Eurostat για τα δεδομένα που αφορούν τη θνησιμότητα από χρόνιες παθήσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση ήταν η δαπάνη ανά φορέα χρηματοδότησης (Health Financing-HF),η υγειονομική δαπάνη ανά προμηθευτή υγείας (Health Provider-HP) και η κατεύθυνση της δαπάνης ανά υγειονομική δραστηριότητα (Health Care-HC). Εφαρμόστηκε το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών και αυτοσυσχέτιση για τις περισσότερες μεταβλητές.
Αποτελέσματα: Η συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας παρουσίασε πτώση από το 2009 έως και το 2014 και αυξήθηκε το 2015 και 2016 ενώ η χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας παρουσίασε διαφορετικές συμπεριφορές και τάσεις. Η συνολική χρηματοδότηση των Προμηθευτών υγείας ανά υγειονομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση το 2016 ως προς το 2015 για τις περισσότερες από τις υγειονομικές δραστηριότητες. Ο ρυθμός μεταβολής του δείκτη θνησιμότητας από χρόνιες παθήσεις για το μέσο όρο των 28 χωρών της Ευρώπης ήταν αρνητικός από το 2002 έως και το 2015 ενώ για τη χώρα μας ήταν θετικός το 2003 ως προς το 2002, παρουσίασε μείωση το 2014 ως προς το 2013 και στάσιμος το 2015/2014 για τη χώρα μας και την Γερμανία σε σχέση με τις 28 ευρωπαϊκές χώρες.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά η εφαρμογή του ΣΛΥ είναι σημαντική παράμετρος για την σωστή αξιοποίηση των δαπανών υγείας.Δεν αρκεί όμως η μελέτη των παραμέτρων αυτών με τη μορφή μόνο συχνοτήτων αλλά και η περαιτέρω επιστημονική σύγχρονη ανάλυση τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σύστημα λογαριασμών υγείας, χρόνιες παθήσεις, μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
121
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο