Επικοινωνίες συσκευή προς συσκευή και δημόσια ασφάλεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812889 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζανετάκος Παναγιώτης
Κουρούτης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μεράκος Λάζαρος, καθηγητής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επικοινωνίες συσκευή προς συσκευή και δημόσια ασφάλεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επικοινωνίες Συσκευή προς Συσκευή και Δημόσια Ασφάλεια
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο την μελέτη της περίπτωσης άμεσης επικοινωνίας, από συσκευή προς συσκευή (Device to Device - D2D), υποβοηθούμενης από το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας LTE-Α. Συγκριτικά με τις συμβατικές κυψελωτές τεχνικές επικοινωνίας, το D2D μπορεί να προσφέρει στους χρήστες μικρότερους χρόνους απόκρισης και υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης , από άκρη-σε-άκρη. Ταυτόχρονα μπορεί να μειώσει την συνολική κίνηση και την πιθανότητα συμφόρησης στο δίκτυο. Μελετώνται οι απαιτήσεις, οι τεχνικές προκλήσεις και οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές και διαδικασίες των συστημάτων για την υποστήριξη των D2D επικοινωνιών. Υπάρχει ανάγκη να σχεδιαστούν νέες μέθοδοι ανακάλυψης ομότιμων συσκευών, διαδικασίες φυσικού στρώματος και αλγόριθμοι διαχείρισης των πόρων, ώστε να επιτευχθούν τα δυνητικά πλεονεκτήματα των επικοινωνιών D2D. Επίσης αναλύονται τα πιθανά σενάρια χρήσης, τα οποία περιλαμβάνουν peer-to-peer επικοινωνία μεταξύ συσκευών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, καθώς και χρήση για αναμετάδοση (relay), όπως και αποφόρτιση (offloading) και βελτίωση της χωρητικότητας και της κάλυψης του δικτύου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Επικοινωνίες συσκευής-προς-συσκευή, LTE-A, ανίχνευση συσκευών, επιλογή τρόπου λειτουργίας, υπηρεσίες εγγύτητας, δημόσια ασφάλεια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
94
Διπλωματική «Επικοινωνίες συσκευή προς συσκευή και δημόσια ασφάλεια».pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο