Αξιολόγηση ηλεκτρονικών εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) στο χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812898 447 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κοντογιαννάτου Αγαθή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαντάς Ιωάννης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Καλοκαιρινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Διομήδους Μαριάννα, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) στο χώρο της υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) στο χώρο της υγείας
Περίληψη:
Η ταχεία πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής καθώς και οι αυξανόμενες αλλαγές στο νοσολογικό προφίλ των ασθενών απαιτούν την υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος καταγραφής δεδομένων του ασθενή που θα συνδέει όλους τους παρόχους υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε είναι ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία φιλοξενεί την πιλοτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό ραντεβού. Η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα η αξιολόγηση της ευχρηστίας είναι αναγκαία διότι συμβάλλει στην εκτίμηση της πρόθεσης των χρηστών να υιοθετήσουν ή όχι τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων ως προς τη χρησιμότητα, την ευκολία στη χρήση, την ευκολία στη μάθηση και την ικανοποίηση σχετικά με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ από τους ιατρούς, τους νοσηλευτές και τους διοικητικούς που εργάζονται σε δομές ΠΦΥ των νομών Αχαΐας και Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους εργαζόμενους της ιατρικής, της νοσηλευτικής και της διοικητικής υπηρεσίας και η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με στατιστική ανάλυση στο στατιστικό πακέτο SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το ιατρικό προσωπικό έχει μικρότερο βαθμό προτίμησης ως προς την ευχρηστία των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ σε σύγκριση με τους νοσηλευτές και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Ακόμη, προέκυψε ότι οι ερωτηθέντες με πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ συμφωνούν περισσότερο ότι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι εύκολες στη χρήση και τους εξοικονομούν χρόνο όταν τις χρησιμοποιούν. Επιπροσθέτως, η ηλικία, το φύλο, η γνώση χειρισμού Η/Υ, η υπηρεσία και η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ δεν παίζει σημαντικό ρόλο στο βαθμό ευκολίας στη μάθηση. Τέλος, οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες πως οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ στο χώρο της υγείας τους προσδίδουν ικανοποίηση όταν τις χρησιμοποιούν στην εργασία τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΗΔΙΚΑ Α.Ε, Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ηλεκτρονικό Ραντεβού, Ηλεκτρονική Υγεία, Αξιολόγηση, Ευχρηστία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
96

Kontogiannatou Agathi master.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.