Συνταγογραφικές συνήθειες: γενόσημα έναντι πρωτοτύπων. Η περίπτωση του ιδιωτικού νοσοκομείου «Μητέρα».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2813696 125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μποσνιάκου Αμοέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Υφαντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνταγογραφικές συνήθειες: γενόσημα έναντι πρωτοτύπων. Η περίπτωση του ιδιωτικού νοσοκομείου «Μητέρα».
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνταγογραφικές συνήθειες: γενόσημα έναντι πρωτοτύπων. Η περίπτωση του ιδιωτικού νοσοκομείου «Μητέρα».
Περίληψη:
Σκοπός: Η εισαγωγή των γενοσήμων στην αγορά φαρμάκου αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις στα πλαίσια μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι ιατροί κλήθηκαν να υποστηρίξουν τα γενόσημα με τη συνταγογράφησή τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους ιατρούς του ιδιωτικού νοσοκομείου «Μητέρα», στη συνταγογράφηση γενοσήμων.
Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίων από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2018. Συμμετείχαν 188 ιατροί με ποσοστό ανταπόκρισης 88,7%. Για την επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IBM SPSS Statistics V. 25. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών και της λογιστικής παλινδρόμησης, με σκοπό την ταυτοποίηση των στατιστικά σημαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν την συνταγογράφηση γενοσήμων.
Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ιατρών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 45,2%, δήλωσαν ότι έχουν καλή άποψη για τα γενόσημα ενώ το 43,1% δήλωσε ότι έχει μέτρια άποψη. Το 79,8% δήλωσε ότι συνταγογραφεί γενόσημα, ενώ το 20,2% δήλωσε ότι δεν συνταγογραφεί καθόλου γενόσημα. Η πλειοψηφία των ιατρών, σε συνολικό ποσοστό 65,4%, χρησιμοποιεί τα γενόσημα από 20% έως 60% στη συνταγογράφησή του. Η εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ώστε να έχει δύο επίπεδα: «Δεν συνταγογραφώ γενόσημα τουλάχιστον κατά 40%» (62,8%), «Συνταγογραφώ γενόσημα τουλάχιστον κατά 40%» (37,2%). Οι παράγοντες που φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικοί στη συνταγογράφηση γενοσήμων είναι: «Οικονομική συγκυρία» (p-value=0,000<0,05), «Ανταγωνισμός» (p-value=0,001<0,05), «Χαρακτηριστικά Ασθενούς» (p-value=0,007<0,05) και «Συγκριτικά πλεονεκτήματα γενοσήμων» (p-value=0,030<0,05).
Συμπεράσματα: Η υποκατάσταση των πρωτοτύπων από τα αντίστοιχα γενόσημα είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει γίνει πλήρως αποδεκτή από την ιατρική κοινότητα. Το Ελληνικό κράτος λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκύριας, θα πρέπει να αναπτύξει νέες πολιτικές με σκοπό να προωθήσει περισσότερο τα πλεονεκτήματα των γενοσήμων σε σχέση με τα πρωτότυπα. Επιπλέον, να δώσει κίνητρα στους ιατρούς έτσι ώστε να λαμβάνουν περισσότερο υπόψιν τα χαρακτηριστικά του ασθενή, καθώς σε περίπτωση ανεπαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης η συνταγογράφηση πρωτοτύπων ενδεχομένως να οδηγήσει σε υψηλές ιδιωτικές πληρωμές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
αγορά φαρμάκου, γενόσημα, συνταγογραφική συμπεριφορά ιατρών, φαρμακευτικές δαπάνες, ανάλυση κυρίων συνιστωσών, λογιστική παλινδρόμηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
108
ΜΠΟΣΝΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο