Η αγορά των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814135 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αρμενιάκου-Σπυροπούλου Αικατερίνη-Άρτεμις
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Υφαντόπουλος Ιωάννης , Καθηγητής , Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αγορά των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αγορά των γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα
Περίληψη:
Ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, αλλά και άλλων παραγόντων παρατηρείται παγκοσμίως σταδιακή αύξηση της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων, που κύριος στόχος της πολιτικής αυτής είναι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών. Στην Ελλάδα, ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως τα τελευταία χρόνια, παρόλο που στην Ευρώπη είναι ευρέως γνωστός, εδώ και δεκαετίες και στην Αμερική χρησιμοποιείται νόμιμα από το 1984. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής θέσης είναι η διερεύνηση της αγοράς φαρμάκων και συγκεκριμένα της αγοράς γενοσήμων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε επεξεργασία δεδομένων της ελληνικής αγοράς φαρμάκων που αφορούν τα έτη 2012 έως 2016. Τα δεδομένα προέρχονται από τη εταιρεία IQVIA, η οποία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στους οργανισμούς περίθαλψης και βιοεπιστημών. Η συλλογή των δεδομένων αφορά τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά τα έτη 2012 έως 2016.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων γενοσήμων φαρμάκων για τα έτη 2012 – 2016 έχουν κατά σειρά τα φάρμακα του καρδιαγγειακού συστήματος (C0), τα φάρμακα πεπτικής οδού και μεταβολισμού (Α0) και τα φάρμακα του νευρικού συστήματος (Ν0). Παράλληλα, προέκυψε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση των πωλήσεων των γενοσήμων φαρμάκων. Επίσης, το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων στις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων παρουσιάζει αυξητική τάση, αντίθετα το μερίδιο των πρωτοτύπων φαρμάκων στις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων παρουσιάζει μια μειωτική τάση, ενώ φαίνεται να υπάρχει κάποιος βαθμός υποκατάστασης μεταξύ γενοσήμων και πρωτοτύπων φαρμάκων. Επιπλέον, από την εκτίμηση υποδείγματός απλής παλινδρόμησης προέκυψε ότι ο όγκος των πωλήσεων των γενοσήμων φαρμάκων ερμηνεύει στατιστικά σημαντικά τον όγκο των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων και τον επηρεάζει θετικά. Τέλος από την εκτίμηση υποδείγματος AR(1) προέκυψε για το σύνολο των γενοσήμων φαρμάκων ότι οι παρελθούσες πωλήσεις γενοσήμων φαρμάκων ερμηνεύουν στατιστικά σημαντικά τις τρέχουσες πωλήσεις γενοσήμων φαρμάκων και επιδρούν θετικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
γενόσημα φάρμακα, φαρμακευτική δαπάνη, όγκος πωλήσεων πρωτότυπων φαρμάκων, όγκος πωλήσεων γενοσήμων φαρμάκων, γενομική υποκατάσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
148
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο