Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. (Μελέτη περίπτωσης: Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814330 127 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δημακάκου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Υφαντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά της Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. (Μελέτη περίπτωσης: Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. (Μελέτη περίπτωσης: Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο)
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας στο Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Μέθοδος και υλικό: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη διανομή ειδικού εργαλείου - ερωτηματολογίου και ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων με ποσοτική μέθοδο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 τμήματα τα οποία σχετίζονται με δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, με εργασιακούς παράγοντες και την κλίμακα της ψυχολόγου Christine Maslach. Διανεμήθηκαν 220 ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους όλων των βαθμίδων και κατηγοριών και συγκεντρώθηκαν 178. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος πηγές αντλήθηκαν από διάφορες μηχανές αναζήτησης όπως το Pubmed, Sciencedirect, Google scholar, Wiley Online Library, Scopus και Google book search καθώς και από διάφορα ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Αποτελέσματα: Σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση στον παράγοντα συναισθηματική εξάντληση μεγάλο ποσοστό του δείγματος εμφανίζει υψηλό επίπεδο, στον παράγοντα αποπροσωποποίηση μέτριο προς υψηλό επίπεδο και στον παράγοντα έλλειψης προσωπικών επιτευγμάτων μικρό επίπεδο. Οι νοσηλευτές παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές συναισθηματικής εξουθένωσης και αποπροσωποποίησης εν αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας. Ακόμα, καταγράφονται οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Συμπεράσματα: Οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις μέρες μας επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και συμβάλουν στην εμφάνιση της επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού. Τέλος, κρίνεται σημαντικό να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη πρόληψη και την αναστροφή της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματίες υγείας, εργασιακό περιβάλλον, παράγοντες κίνδυνου, στρατηγικές διαχείρισης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
102

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.