Εξωλεκτική επικοινωνία κι Ενσυναίσθηση: Αποκωδικοποίηση μη λεκτικών μηνυμάτων μέσω των βλεμματικών εκφράσεων σε παιδιά δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814357 339 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φρονιμάκη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Βλασσοπούλου, Επ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μαρία Βασιλειάδου, Αν. Καθηγήτρια, Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξωλεκτική επικοινωνία κι Ενσυναίσθηση: Αποκωδικοποίηση μη λεκτικών μηνυμάτων μέσω των βλεμματικών εκφράσεων σε παιδιά δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εξωλεκτική Eπικοινωνία κι Ενσυναίσθηση: Αποκωδικοποίηση μη λεκτικών μηνυμάτων μέσω των βλεμματικών εκφράσεων σε παιδιά δημοτικού
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού ικανότητας των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 8-12 ετών να ερμηνεύουν τα συναισθήματα και τις νοητικές καταστάσεις που υποκινούν τις βλεμματικές εκφράσεις άλλων ατόμων. Ειδικότερα, ερευνάται εάν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης από την ηλικία των 8 ετών είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν επαρκώς τις βλεμματικές εκφράσεις μη οικείων τους προσώπων μέσω φωτογραφιών, εάν η ικανότητα αυτή μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την ηλικία κι εάν εντοπίζονται διαφυλικές διαφορές στις επιδόσεις των εξεταζόμενων μαθητών. Για τη διερεύνηση αυτών των πεδίων χορηγήθηκε το Reading the Mind in the Eyes Test (στην προσαρμοσμένη εκδοχή για παιδιά) του καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας του Cambridge, Simon Baron-Cohen (2001). Συνολικά, το τεστ χορηγήθηκε σε 60 μαθητές τυπικής ανάπτυξης (20 μαθητές της Γ’ τάξης, 20 μαθητές της Δ’ τάξης και 20 μαθητές της ΣΤ’ τάξης). Βρέθηκε πως τα παιδιά ήδη από την ηλικία των 8 ετών έχουν αναπτύξει επαρκώς τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν ποια συναισθήματα και ποιες νοητικές καταστάσεις υποδηλώνονται μέσω των βλεμματικών εκφράσεων. Ακόμη, εντοπίστηκε μία μικρή βελτίωση των επιδόσεων με την αύξηση της ηλικίας, χωρίς να παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συνολικών επιδόσεων των τριών εξεταζόμενων ηλικιακών ομάδων. Τέλος, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των δύο φύλων, ωστόσο τα αγόρια της Γ’ τάξης απέδωσαν καλύτερα από τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια των Δ’ και ΣΤ’ τάξεων είχαν καλύτερη επίδοση συνολικά από τα αγόρια των αντίστοιχων τάξεων. Τα αποτελέσματα συζητούνται περαιτέρω και διατυπώνονται περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
μη λεκτική επικοινωνία, βλέμμα, μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
109

Διπλωματική-Τελικό.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.