Επίδραση αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων στην έκβαση των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-αναλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814397 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων στην έκβαση των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-αναλυση
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων στην έκβαση των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-αναλυση
Περίληψη:
Σε αυτή τη μελέτη επιλέχθησαν δεκαπέντε μελέτες παρατήρησης, οι οποίες περιελάμβαναν υγιείς γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας χωρίς διάγνωση αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου, με σκοπό να αξιολογηθεί η συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας ή της απουσίας αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων και της εμφύτευσης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορά (IVF-ET). Αυτή η μετα-ανάλυση συνέκρινε την παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που εμφάνισαν τουλάχιστον δύο αποτυχίες εμφύτευσης στην IVF-ET και στις ομάδες ελέγχου (γυναίκες που είχαν επιτυχημένη εμφύτευση μετά από IVF-ET (1η ομάδα ελέγχου) ή γυναίκες με τουλάχιστον μία επιτυχή κύηση μετά από φυσιολογική σύλληψη ή μη επιλεγμένες υγιείς γυναίκες χωρίς ιστορικό IVF-ET (2η ομάδα ελέγχου).
Κύρια αποτελέσματα ήταν η παρουσία οποιουδήποτε τύπου αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων, αλλά και μεμονομένα αντισωμάτων έναντι της αντικαρδιολιπίνης, της β-2 γλυκοπρωτεΐνης Ι, του αντιπηκτικού του λύκου, της φωσφατιδυλοσερίνης, της φωσφατιδυλοχολίνης, της φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης, της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης, της φωσφατιδυλογλυκερόλης, του φωσφατιδικού οξέος σε συνδυασμό με την αποτυχία εμφύτευσης μετά από IVF-ET. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως σχετικοί κίνδυνοι και τα διαστήματα εμπιστοσύνης με 95% .
Η παρουσία οποιουδήποτε τύπου αντιφωφωλιπιδικών αντισωμάτων και μεμονωμένων των αντισωμάτων έναντι καρδιολιπίνης σχετίζεται με σημαντικό σχετικό κίνδυνο 3.44 και 5.11 αντιστοίχως για αποτυχία εμφύτευσης μετά από IVF-ET σε σύγκριση με γυναίκες που είχαν μία επιτυχή IVF-ET. Η παρουσία αντισωμάτων έναντι καρδιολιπίνης, αντιπηκτικού του λύκου, αντι-β-2GPI , αντι-φωσφατιδυλοσερίνης συσχετίζεται με σημαντικό σχετικό κίνδυνο 14.91, 4.57, 55.6 και 226.89 αντιστοίχως για αποτυχία εμφύτευσης σε σύγκριση με γυναίκες με τουλάχιστον μία επιτυχή κύηση μετά από φυσιολογική σύλληψη ή μη επιλεγμένες υγιείς γυναίκες χωρίς ιστορικό IVF-ET.
Η παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων χωρίς τη διάγνωση του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου ήταν σημαντικά υψηλότερη στις γυναίκες με αποτυχία εμφύτευσης μετά από IVF-ET σε σύγκριση είτε με γυναίκες με επιτυχία εμφύτευσης μετά από IVF-ET είτε με μη επιλεγμένες υγιείς γυναίκες χωρίς ιστορικό IVF-ET.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιφωσφολιπίδια, Εμφύτευση, Εξωσωματική γονιμοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
54

Papadimitriou Irini Master.pdf
687 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-05-02.