Καταγραφή και Μεταφορά Δεδομένων για το Internet of Things

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814490 233 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Άννα Τζανακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταγραφή και Μεταφορά Δεδομένων για το Internet of Things
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καταγραφή και Μεταφορά Δεδομένων για το Internet of Things
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή μετρήσεων με χρήση συστήματος αισθητήρων οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε πλακέτες Αrduino, καθώς και της μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων.
Αρχικά, περιγράφεται η αρχιτεκτονική του Internet of Things και οι δυνατότητες του. Το επόμενο κεφάλαιο περιέχει τις υπάρχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας. Αναλύεται ο όρος Big Data και παρατίθενται τα βασικά του χαρακτηριστικά, παρουσιάζεται η διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων, γίνεται πλήρης περιγραφή του MQTT πρωτοκόλλου και παρουσιάζονται οι πλακέτες Arduino Uno και Wemos D1. Στο τέταρτο κεφάλαιο σχεδιάζεται και περιγράφεται το σύστημα καταγραφής και μεταφοράς δεδομένων για το Internet of Things όπως υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Στη συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καταγραφή των μετρήσεων από τις πλακέτες και η αποστολή των δεδομένων. Παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης των αισθητήρων και ο τρόπος επικοινωνίας των πλακετών με τον Server. Το επόμενο κεφάλαιο περιέχει τους τρόπους διαχείρισης των δεδομένων. Περιγράφονται μέθοδοι ανάλυσης και οπτικοποίησης τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και με προτάσεις μελλοντικών επεκτάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Internet of Things, Arduino, MQTT, Big Data, Data Analysis
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
2
Αριθμός σελίδων:
72