Καλλιεργώντας τους αφηγηματικούς τρόπους και τη δημιουργική γραφή μέσω της λογοτεχνίας. Διδακτικές Παρεμβάσεις σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815449 187 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαβραμίδου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαγουλά Ευγενία, Αν.Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γαλανάκη Ευαγγελία,Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καλλιεργώντας τους αφηγηματικούς τρόπους και τη δημιουργική γραφή μέσω της λογοτεχνίας. Διδακτικές Παρεμβάσεις σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καλλιεργώντας τους αφηγηματικούς τρόπους και τη δημιουργική γραφή μέσω της λογοτεχνίας. Διδακτικές Παρεμβάσεις σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην επίδραση κειμένων από τη λογοτεχνία στην καλλιέργεια των αφηγηματικών τρόπων και της δημιουργικής γραφής σε μαθητές/- τριες του Δημοτικού. Πιο αναλυτικά, για τους σκοπούς της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε ένα τμήμα 19 μαθητών/-τριών Ε΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, όπου μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές/-τριες αναγνωρίζουν τους αφηγηματικούς τρόπους που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των κειμένων. Επίσης, εξετάστηκε η καλλιέργεια του δημιουργικού αφηγηματικού γραπτού τους λόγου μέσα από τις ποικίλες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από τη συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένων φύλλων εργασίας σε διάφορα στάδια της παρέμβασης και από ερωτηματολόγια ικανοποίησης των μαθητών/-τριών που δόθηκαν στο τέλος της έρευνας. Τα αποτελέσματά τους απέδειξαν ότι οι μαθητές/-τριες κατέκτησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τους αφηγηματικούς τρόπους της αφήγησης, του διαλόγου, της περιγραφής και του εσωτερικού μονολόγου, ενώ δυσκολεύτηκαν σε αυτούς του ελεύθερου πλάγιου λόγου και των σχολίων. Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής βοήθησαν τους/τις μαθητές/-τριες να κατανοήσουν τους αφηγηματικούς τρόπους και να τους αξιοποιήσουν στην παραγωγή των αφηγηματικών τους κειμένων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
λογοτεχνία, αφηγηματικοί τρόποι, δημιουργική γραφή, διδακτικές παρεμβάσεις, δημοτικό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
233

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.