ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815604 567 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-31
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Κουτρομάνος Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μπαραλής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εκπαίδευσης και υποστήριξης σε γνωστικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν όσο το δυνατό αναλυτικότερα οι περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών, να αξιολογηθούν μέσα από την εκτίμηση ειδικών και να βρεθούν λύσεις ως προς την υποστήριξη των παιδιών αυτών αλλά και την ομαλή κοινωνική ένταξή τους σε σχολεία και τμήματα γενικής εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσουν όλα τα εφόδια γνωστικά και κοινωνικά για την εξέλιξη της ενήλικης ζωής τους.
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δυσκολία εξοικείωσης με το σχολικό αντικείμενο των μαθηματικών, την ιδιαιτερότητα των μαθηματικών για την κατάκτηση και εμπέδωση της γνώσης καθώς και τις στάσεις των εκπαιδευτικών που θα διευκολύνουν προς αυτή τη κατεύθυνση.
Τονίζεται επίσης όλη η ιστορικοκοινωνική εξέλιξη της ειδικής αγωγής από την πρωτόγονη και αρχαία περίοδο έως και σήμερα και τέλος εστιάζεται και στα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή συνεργασία σχολείου και οικογένειας ως προς την καλλιέργεια μιας υγιούς ενταξιακής κουλτούρας όπου θα υποστηρίζει την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον.
Προς εξυπηρέτηση της έρευνας δόθηκε σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ερωτηματολόγιο σχετικό με τη γνώση και εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, την οργάνωσης της ένταξης και ομαλής κοινωνικοποίησης των συγκεκριμένων μαθητών και την ανατροφοδότησή τους σε συνεργασία με το οικογενειακό τους περιβάλλον και τους γονείς τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του ερωτηματολογίου καταγράφονται αναλυτικά και τα συμπεράσματα αναφέρονται στο τελευταίο στατιστικό κομμάτι της εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά:
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:Παιδιά με μαθησιακές Δυσκολίες,Κοινωνική ένταξη΄Κοινωνική προσαρμογήΠρογράμματα διδασκαλίας,ανατροφοδότηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
300
Αριθμός σελίδων:
134

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.