Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε παιδιά: Ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815612 176 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσαλέρα Αγλαία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος Μυριανθεύς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Τσουμάκας. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ιωάννα Παυλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε παιδιά: Ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε παιδιά: Ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση
Περίληψη:
Εισαγωγή/Σκοπός: Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα παιδιά έχουν λάβει μορφή επιδημικής νόσου. Τα ατυχήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως σε παιδία <1 έτους, μεγαλύτερη από το συνολικό άθροισμα των άλλων αιτιών. Οι τραυματισμοί στα παιδιά και τους νέους υπερβαίνουν κάθε άλλη ασθένεια, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας για τις ηλικίες αυτές. Το 20-25% των παιδιατρικών επειγόντων περιστατικών αντιστοιχεί σε ατυχήματα και περίπου το 70% των σοβαρών παιδικών ατυχημάτων οδηγεί σε θάνατο. Πτώσεις και τραυματισμοί με οχήματα αποτελούν το 80% παιδιατρικών περιπτώεων. Σε σοβαρούς τραυματισμούς το 75% των παιδιών με πολλαπλά τραύματα έχει ΚΕΚ και το 80% των θανάτων σχετίζεται με βαριά ΚΕΚ. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις δόσεις και με το εάν η εφαρμογή θεραπειών που είναι αποτελεσματικές στους ενήλικες, μπορούν να εφαρμοστούν και στα παιδιά. Η ιδιαιτερότητα του παιδιατρικού πληθυσμού είναι αυτή που κάνει τη διεξαγωγή περισσότερων ερευνών δύσκολη.
Υλικό και Μέθοδος: Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης ήταν να καταδείξει τις ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική παρέμβαση παιδιών με ΚΕΚ και τις ιδιαιτερότητες του παιδιατρικού πληθυσμού. Ως βάση δεδομένων εύρεσης άρθρων χρησιμοποιήθηκε το Pubmed. Τα κριτήρια ένταξης για τα άρθρα ήταν το είδος να είναι άνθρωποι, να είναι εντός πενταετίας, ο πληθυσμός να είναι από τη γέννηση έως 18 ετών και η γλώσσα να είναι η αγγλική. Από τα 5516 που βρέθηκαν αρχικά, εν τέλει με εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού και με την ανάγνωση του περιεχομένου παρέμειναν 17 άρθρα.
Αποτελέσματα: Συνολικά, οι δημοσιεύσεις όσον αφορά την θεραπευτική προσέγγιση σε διάσειση προτείνουν τη σωματική και πνευματική ξεκούραση και την επιστροφή όταν ο ασθενής δε θα εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα και δε θα λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Για τις βαριές ΚΕΚ ένας συνδυασμός θεραπειών και η εξατομίκευσή τους είναι αυτό που προτείνεται. Φάνηκε πως η υποθερμία δεν είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της υψηλής ενδοκράνιας πίεσης, εν αντιθέσει με την αποσυμφορητική κρανιεκτομή. Επίσης, η κεταμίνη ένα φάρμακο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν πως αύξανε την ICP, τα τελευταία δεδομένα έδειξαν ότι δεν την αυξάνει, αλλά βοηθά στη μείωση της και στην αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενή. Τα βαρβιτουρικά εφαρμόζονται ως τελευταία επιλογή ή συνδυαστικά με κάποια άλλη θεραπεία. Από τις ωσμωτικές θεραπείες φάνηκε μια υπεροχή του υπέρτονου διαλύματος έναντι της μαννιτόλης.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν πολλά κενά όσον αφορά τη θεραπεία παιδιών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και θα πρέπει να διεξαχθούν επιπλέον έρευνες, προκειμένου να καταδειχθεί η καταλληλότερη θεραπευτική παρέμβαση. Κύρια ειδοποιός διαφορά στην αντιμετώπιση παιδιών με ΚΕΚ είναι ότι δε λαμβάνουν τις ίδιες δόσεις κατασταλτικών, αναλγητικών, ωσμωτικών διαλυμάτων με τους ενήλικες. Στα παιδιά οι δόσεις είναι μικρότερες από τους ενήλικες, λόγω ανεπαρκής ανάπτυξης των νεφρών και του ήπατος. Επίσης, η μυελίνωση δεν έχει ολοκληρωθεί και το κεφάλι στα βρέφη είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά με το υπόλοιπο σώμα. Σημαντική είναι η προσφορά των νοσηλευτών στην προσέγγιση των ασθενών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Οι νοσηλευτές όντας πιο κοντά στον ασθενή μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στον ασθενή, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τη θεραπευτική του προσέγγιση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Παιδιά, ΚΕΚ, Θεραπεία, Κορτικοστεροειδή, Αποσυμπιεστική κρανιεκτομή, Ωσμωτική θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
86

Tsalera Aglaia Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.