Ο ρόλος των κατασταλτικών φαρμάκων στην πρόληψη του παραληρήματος στους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815657 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαπαρίση Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Παύλος Μυριανθεύς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των κατασταλτικών φαρμάκων στην πρόληψη του παραληρήματος στους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των κατασταλτικών φαρμάκων στην πρόληψη του παραληρήματος στους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το παραλήρημα ή αλλιώς ντελίριο είναι ένα σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται κυρίως από οξεία έναρξη και κυμαινόμενη πορεία διαταραχής της ψυχικής κατάστασης, της προσοχής και του επιπέδου συνείδησης και εκδηλώνεται συχνά σε νοσηλευόμενους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει το ρόλο των κατασταλτικών φαρμάκων στην πρόληψη του παραληρήματος σε ασθενείς της ΜΕΘ.
Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις Pubmed, Science-Direct, Google scholar και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για μελέτες που δημοσιεύτηκαν έως τον Φεβρουάριο του 2018. Κριτήρια ένταξης των άρθρων ήταν η αγγλική γλώσσα, ο μελετώμενος πληθυσμός να έχει ηλικία άνω των 18 ετών και να πραγματοποιήθηκε σύγκριση δύο ή περισσότερων κατασταλτικών φαρμακευτικών ουσιών στον χώρο της ΜΕΘ, ενώ εξαιρέθηκαν οι μελέτες που ερεύνησαν κάποιο αντιψυχωσικό φάρμακο. Τελικά το δείγμα αποτέλεσαν 24 μελέτες.
Αποτελέσματα: Οι φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ως κατασταλτικά με στόχο την πρόληψη του παραληρήματος ήταν η δεξμεδετομιδίνη, η προποφόλη, η μιδαζολάμη, η λοραζεπάμη, η μορφίνη, η ρεμιφεντανύλη, η φαιντανύλη, η κεταμίνη, η ριβαστιγμίνη, το ramelteon. Τα αποτελέσματα δεν ήταν απολύτως σαφή, διότι τα συμπεράσματα των ερευνών πολλές φορές ήταν αντίθετα. Φαίνεται πως η δεξμεδετομιδίνη συγκρινόμενη με άλλες ουσίες μειώνει την εμφάνιση παραληρήματος, αλλά και της διάρκειάς του, ενώ το ramelteon φαίνεται πως έχει επίσης θετικά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Για την πρόληψη του παραληρήματος στον χώρο της ΜΕΘ έχει
προταθεί η χορήγηση διάφορων κατασταλτικών φαρμάκων, που φαίνεται να εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα. Περεταίρω έρευνες κρίνονται αναγκαίες, έτσι ώστε να βρεθεί η κατάλληλη ουσία , με τις λιγότερες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, που να προλαμβάνει την εκδήλωση του παραληρήματος στη ΜΕΘ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παραλήρημα, Ντελίριο, Πρόληψη, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Κατασταλτικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
162
Αριθμός σελίδων:
77
Papaparisi Vasiliki.pdf (829 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο