Σύνθεση διπλά αποκρινόμενων δικτυωμένων υβριδικών τρισυσταδικών συμπολυμερών πολυαιθυλενοξειδίου, πολυκυστεΐνης και πολυϊστιδίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815682 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαθιανάκη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ερμόλαος Ιατρού, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση διπλά αποκρινόμενων δικτυωμένων υβριδικών τρισυσταδικών συμπολυμερών πολυαιθυλενοξειδίου, πολυκυστεΐνης και πολυϊστιδίνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση διπλά αποκρινόμενων δικτυωμένων υβριδικών τρισυσταδικών συμπολυμερών πολυαιθυλενοξειδίου, πολυκυστεΐνης και πολυϊστιδίνης
Περίληψη:
Στην παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζεται η σύνθεση μίας σειράς υβριδικών αποκρινόμενων τρισυσταδικών συμπολυμερών τύπου mPEO114-b-PCysm-b-PHisn με δύο διαφορετικά ποσοστά 15% και 25% κατά mol ως προς την περιεκτικότητα της κυστεΐνης. Επίσης πραγματοποιήθηκε η σύνθεση ομοπολυμερούς Cys-PHis 6K με στόχο την μετέπειτα σύνδεσή του μέσω χημείας “click” με άλλα μόρια ή μακρομοριακές αλυσίδες. Η σύνθεση των πολυμερών πραγματοποιήθηκε μέσω πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου των αντίστοιχων προστατευμένων Ν-καρβοξυ ανυδριτών (μονομερή) με χρήση αμινο-τελικού πολυ(αιθυλενοξειδίου) (m-PEO114-NH2) ως μακροαπαρχητή για τα συμπολυμερή. Για το ομοπολυμερές χρησιμοποιήθηκε ως απαρχητής κατάλληλα προστατευμένη κυστεΐνη. Για τη σύνθεση των Ν-καρβοξυ ανυδριτών, τον καθαρισμό των διαλυτών, αλλά και τελικών συμπολυμερών, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υψηλού κενού, εξασφαλίζοντας υψηλή καθαρότητα στο σύστημα. Η επιτυχής σύνθεση των πολυμερών επιβεβαιώθηκε με τις τεχνικές χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC), πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1Η-NMR), και της φασματοσκοπίας υπερύθρου (FT-IR). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS) προκειμένου να μελετηθεί η ικανότητα αυτοοργάνωσης των υβριδικών συμπολυμερών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία σταθερών και αποκρίσιμων σε καρκινικό περιβάλλον νανοδομών που θα χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές στοχευμένης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκων στους καρκινικούς ιστούς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
πολυμερισμός διάνοιξης δακτυλίου, Ν-καβοξυ ανυδρίτες, πολυπεπτίδια, μεταφορά φαρμάκων, αποκρισιμότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
171

Master Katerina Mathianaki.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-11-02.