Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε νεφροπαθείς στην Ελλάδα: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815685 219 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φίλιππα Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Στέλιος Κατσαραγάκης, Επίκουρος Καθηγητής , Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε νεφροπαθείς στην Ελλάδα: συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε νεφροπαθείς στην Ελλάδα: συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια αποτελεί μία από τις χρόνιες ασθένειες με την μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα παγκοσμίως. Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής είναι μία σχετικά νέα έννοια και θεωρείται ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και του πλάνου φροντίδας του ασθενή.
Σκοπός: Σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνια νεφροπάθεια στην Ελλάδα.
Μεθοδολογία: Η ανασκόπηση συμπεριέλαβε ερευνητικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν την περίοδο 2006-2017 και προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Google Scholar με λέξεις ευρετηρίου “health-related quality of life”, “quality of life”, “kidney”, “renal”, “hemodialysis”, “Greece”.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν 20 μελέτες επισκόπησης και follow-up. Η πλειοψηφία αυτών κατέδειξε ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση βιώνουν τον χειρότερο βαθμό ποιότητας ζωής, ενώ οι περιτοναϊκά καθαιρόμενοι ασθενείς έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς παρουσιάζουν βελτιωμένη ποιότητα ζωής σε σχέση με την ποιότητα ζωής πριν από τη μεταμόσχευση. Τέλος, όσον αφορά τους παιδιατρικούς ασθενείς, οι γονείς των ασθενών έχουν χειρότερη αντίληψη για την ποιότητα ζωής που βιώνουν τα παιδιά τους, σε σχέση με την αντίληψη των ίδιων των ασθενών.
Συμπεράσματα: Τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της υγείας των νεφροπαθών ασθενών οι οποίοι, όπως παρατηρήθηκε, βιώνουν χαμηλά επίπεδα ποιότητας ζωής. Είναι σημαντικό να διεξαχθούν περαιτέρω πολυδιάστατες μελέτες για την εξαγωγή περισσότερο ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων με επίκεντρο την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών ασθενών στην Ελλάδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, Ποιότητα ζωής, Νεφρός, Νεφρικό, Αιμοκάθαρση, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
72