Συμπολυμερή PEO-b-poly(His-co-Sar) και PEO-b-poly(Tryptophan). Σύνθεση και ιδιότητες φθορισμού και αυτό οργάνωσης σε υδατικά διαλύματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815704 110 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κασιμάτη-Τζάννε Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιατρού Ερμόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμπολυμερή PEO-b-poly(His-co-Sar) και PEO-b-poly(Tryptophan). Σύνθεση και ιδιότητες φθορισμού και αυτό οργάνωσης σε υδατικά διαλύματα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συμπολυμερή PEO-b-poly(His-co-Sar) και PEO-b-poly(Tryptophan). Σύνθεση και ιδιότητες φθορισμού και αυτό οργάνωσης σε υδατικά διαλύματα.
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση μιας σειράς pH- και θέρμο-αποκρινόμενων αμφίφιλων πολυμερικών συστημάτων και η μελέτη τους ως πολυλειτουργικά συστήματα με πιθανότητα μελλοντικής εφαρμογής τους ως συστήματα μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων. Πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των Ν-καρβοξυανυδριτών (NCA’s) των αμινοξέων Τρυπτοφάνη, Ιστιδίνη, Γλουταμιό οξύ και Σαρκοζίνη. Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν γραμμικά όμο-, συν- και τριπολυπεπτίδια με καλά καθορισμένα μοριακά χαρακτηριστικά. Ο πολυμερισμός των Ν-καρβόξυανυδριτών α-αμινοξέων πραγματοποιήθηκε μέσω πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου. Ως απαρχητής των δισυσταδικών συν- και τριπολυπεπτιδίων χρησιμοποιήθηκε ο μακροαπαρχητής το αμινοτελικό-πολυαιθυλενοξείδιο (PEO-NH2). Για τη σύνθεση των ομοπολυμερών χρησιμοποιήθηκαν η δευτεροταγής αμίνη διμεθυλαμίνη και η πρωτοταγή αμίνη εξυλαμίνη. Για τη σύνθεση των μονομερών Ν-καρβοξυανυδριτών των α-αμινοξέων αλλά και για τους καθαρισμούς των διαλυτών, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υψηλού κενού, απαλλάσοντας το σύστημά μας από οποιάδηποτε πρόσμιξη (υγρασία, οξυγόνο) που θα οδηγούσε σε μη ελεγχόμενο πολυμερισμό. Τα πολυμερή που συντέθηκαν είναι αμφίφιλα υβριδικά δισυσταδικά τριπολυμερή τύπου PEO-b-Poly(His-co-Sar χ), όπου His = Ιστιδίνη και Sar = Σαρκοζίνη, με διαφορετικούς λόγους His/Sar (χ= 10, 20 Sar ως προς τα mole της συστάδας), τα ομοπολυμερή Σαρκοζίνης, Γλουταμικού οξέος και τρυπτοφάνης . Στη συνέχεια μελετήθηκε ο τρόπος επίδρασης των υδρόφιλων μονομερικών μονάδων της Σαρκοζίνης στη δευτεροταγή δομή των πολυμερών καθώς και η αυτοοργάνωσή τους, με τη χρήση κυκλικού διχρωισμού και σκέδασης φωτός.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
πολυλειτουργικά, αμφίφιλα πολυπεπτίδια, αυτοοργάνωση, δευτεροταγής δομή, σύνθεση NCAs
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
157

master Kasimati Maria.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-11-02.