Πρόταση ανάπτυξης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και oγκoλoγικών ασθενών με ca πνεύμoνoς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2816267 201 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόταση ανάπτυξης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και oγκoλoγικών ασθενών με ca πνεύμoνoς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρόταση ανάπτυξης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και oγκoλoγικών ασθενών με ca πνεύμoνoς
Περίληψη:
Η τηλεκπαίδευση (e-learning) αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα τελευταία χρόνια. Η παρούσα διπλωματική προσεγγίζει την έννοια της τηλεκπαίδευση , τα είδη της και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της που είναι η αποδέσμευση του εκπαιδευόμενου από χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς. Η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τα ηλεκτρονικά μέσα προσφέρει μια νέα προοπτική και ποιότητα στο περιεχόμενό της, εμπλουτίζοντας τις βασικές αρχές εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται υποστηριζόμενη από πλατφόρμες, που περιλαμβάνουν ανάπτυξη, χρήση, αξιοποίηση και διαχείριση των πόρων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω προγραμμάτων και εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί, αλλά και του διαδικτύου (internet). Απαιτεί εξειδικευμένο λογισμικό, δομημένη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πρότυπα τηλεκπαίδευσης. Η τηλεκπαίδευση θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια το σημαντικότερο παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια νέα προοπτική και ποιότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεκπαίδευση, Μάθηση, Σύγχρονη, Ασύγχρονη, Πλατφόρμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
107

Emmanouil_apostolakis Α.Μ.162001.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.