Μεταμοσχεύσεις και δωρεά νεφρών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818855 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αραπακοπούλου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος Μυριανθεύς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μπίρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταμοσχεύσεις και δωρεά νεφρών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μεταμοσχεύσεις και δωρεά νεφρών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Περίληψη:
Εισαγωγή/Σκοπός: Η μεταμόσχευση νεφρού είναι η θεραπεία επιλογής για σημαντικό αριθμό ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Οι λήπτες νεφρικών μοσχευμάτων επωφελούνται από μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και καλύτερη ποιότητα ζωής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση στη μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υλικό και Μέθοδος: Με διερεύνηση σε ιατρικές βάσεις δεδομένων, επιλέχθηκαν οι κατάλληλες μελέτες, από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Η θεραπεία υποκατάστασης νεφρού αποδεικνύεται αποδοτικότερη, τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά σε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες, όπως η αιμοκάθαρση. Στην Ελλάδα ισχύει το σύστημα της εικαζόμενης συναίνεσης στην ήπια μορφή του, όπου η συγκατάθεση των συγγενών του πιθανού δότη παίζει πρωταρχικό ρόλο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσον αφορά το ρυθμό δωρεάς και των αριθμό των μεταμοσχεύσεων των συμπαγών οργάνων και πιο συγκεκριμένα του νεφρού.
Συμπεράσματα: Τα απογοητευτικά νούμερα των τελευταίων ετών οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως η οικονομική κρίση, η αδυναμία του κράτους να αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα υποδομής, η άρνηση της θρησκευτικής ηγεσίας να στηρίξει ένθερμα και με πράξεις την προώθηση της δωρεάς οργάνων και η έλλειψη ή η μη επάρκεια πληροφόρησης του κοινού γύρω από την αναγκαιότητα αυτής. Πρότυπο πρέπει να αποτελέσουν χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που εφαρμόζουν το σύστημα της εικαζόμενης συναίνεσης και παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταμόσχευση νεφρού, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
148
Αριθμός σελίδων:
78

Arapakopoulou Georgia Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.