Ο Αναστοχασμός των παιδιών πρωτο-σχολικής εκπαίδευσης με τη συμβολή διαδραστικών εφαρμογών των ΤΠΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818886 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σκαπινάκη Υπατία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Σφυρόερα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Αναστοχασμός των παιδιών πρωτο-σχολικής εκπαίδευσης με τη συμβολή διαδραστικών εφαρμογών των ΤΠΕ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο Αναστοχασμός των παιδιών πρωτο-σχολικής εκπαίδευσης με τη συμβολή διαδραστικών εφαρμογών των ΤΠΕ
Περίληψη:
Στη σημερινή εποχή παρατηρείται υπερβολική παραγωγή πληροφοριών και γνώσεων και ταχεία απαξίωση της γνώσης. Ακόμα είναι διαπιστωμένο ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να αφομοιώνουν το συνεχώς διογκούμενο όγκο γνώσεων. Άρα η εκπαίδευση οφείλει να στραφεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων σκέψης που θα επιτρέπουν στα άτομα: α. να διατυπώνουν προτάσεις εξετάζοντας, αξιολογώντας και αναλύοντας δεδομένα και β. να χρησιμοποιούν τις κεκτημένες γνώσεις για να επιλύουν δημιουργικά νέα προβλήματα μέσα σε πολύ-ποικίλα πλαίσια. Δηλαδή είναι απαραίτητο τα άτομα να αναπτύξουν την ικανότητα του αναστοχασμού επειδή δεν τους δίνει τη δυνατότητα απλά να σκέφτονται και να γνωρίζουν, αλλά να εξετάζουν και να αξιολογούν τη δική τους σκέψη και γνώση (ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου 2011- «Νέο Σχολείο –Σχολείο 21ου αιώνα»)
Επίσης καταγράφεται ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) βαθμιαία κυριαρχούν όλο και περισσότερο όχι μόνο στη ζωή των ενηλίκων αλλά και των μικρών παιδιών. Ιδιαίτερα παρατηρείται ότι τα παιδιά της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης εξοικειώνονται πολύ γρήγορα με τα τεχνολογικά μέσα όπως οι Η/Υ, οι οθόνες αφής των κινητών τηλεφώνων και των tablet και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Το προηγούμενο παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά παίζοντας να διερευνούν διαφόρους τύπους επικοινωνίας, να ανακαλύπτουν κώδικες και συμβάσεις και να προτρέπουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σύμβολα για να εκφράσουν ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Συγκεκριμένα οι διαδράσεις με ποικίλες εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μικρών παιδιών: α. αν χρησιμοποιούνται με τρόπους που προάγουν την εμπλοκή και την αλληλόδραση (αν και η χρήση τους ως τέτοια δεν απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία ακόμα) και β. αν κατά τη διάρκεια αυτών οι ενήλικες – εκπαιδευτικοί μεγιστοποιούν τη μαθησιακή εμπειρία συμ-παρακολουθώντας (Early Learning and Educational Technology Policy Brief 2016).
Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη υλοποιήθηκε μια εκπαιδευτική παρέμβαση -αναστοχαστική πρακτική με σκοπό την ανάπτυξη του αναστοχασμού στα παιδιά πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. Ως εργαλεία ανάπτυξης του αναστοχασμού αξιοποιήθηκαν οι διαδραστικές εφαρμογές των ΤΠΕ interactive animation του πίνακα «Έναστρη νύχτα» του Βαν Γκονγκ που δημιούργησε ο artist designer Πέτρος Βρέλλης με τη χρήση οθόνης αφής σε tablet και η social εφαρμογή Snapchat με τη χρήση οθόνης αφής σε κινητό τηλέφωνο (smartphone). Για να επιτευχθεί η προαγωγή του αναστοχασμού χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία οι ερωτήσεις και οι αισθητικές εμπειρίες. Επιπλέον, η μέθοδος αξιολόγησης της παρέμβασης απετέλεσαν η καταγραφή και σύγκριση των σχολίων των παιδιών πριν και μετά τη διάδραση με τις εφαρμογές. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ανάπτυξη του αναστοχασμού των παιδιών με τις διαδραστικές εφαρμογές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
αναστοχασμός, πρωτοσχολική εκπαίδευση, παιδιά, ΤΠΕ, διαδραστικές εφαρμογές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
336
Αριθμός σελίδων:
321

 


Skapinaki2.rar
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.