Πολιτικές έννοιες στην ποίηση του Καβάφη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818895 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζαρειφοπούλου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπων: Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε, Α.Π.Θ.
Συνεπιβλέπουσα: Μυλωνάκου- Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Συνεπιβλέπων: Μαλαφάντης Κωνσταντίνος,Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτικές έννοιες στην ποίηση του Καβάφη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πολιτικές έννοιες στην ποίηση του Καβάφη
Περίληψη:
Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των πολιτικών εννοιών όπως αυτές διαφαίνονται στην ποίηση του Καβάφη αλλά και των χροιών που αυτές λαμβάνουν κάθε φορά που εντοπίζονται σε αυτή. Έπειτα από την πραγματοποίηση μίας σε βάθος μελέτης των αναγνωρισμένων έργων του (1897 – 1933), οι αναφορές στην έννοια της πολιτικής δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν από άμεση αναφορά αλλά από περιφραστικότητα και έμμεσους σχολιασμούς. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των αναφορών που εντοπίστηκαν, χωρίστηκε σε εννέα θεματικές ενότητες υπό το πρίσμα υποκειμενικών παραγόντων και κριτικής θεώρησης, ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός σκοπός της έρευνας, ο οποίος είναι ο εντοπισμός της πολιτικής έννοιας αλλά και η χροιά που προσδίδεται σε αυτή. Το δείγμα αποτέλεσε τα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα από το συνολικό έργο του Καβάφη και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η θεματική ανάλυση. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε μέσω της χρήση του Microsoft Office Excel 2007, όπου χρησιμοποιήθηκαν σχετικοί πίνακες και σχηματικές απεικονίσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Καβάφης, Πολιτική φιλοσοφία, Βασιλεία, Χροιά, Ειρωνεία.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
127
Πολιτικές έννοιες στη ποίηση του Καβάφη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο