Η διδασκαλία της Ορογένεσης μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Γεωγραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818966 242 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βαρουτά Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αποστολία Γαλάνη, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διδασκαλία της Ορογένεσης μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Γεωγραφίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διδασκαλία της Ορογένεσης μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Γεωγραφίας
Περίληψη:
Η γεωγραφία είναι μια επιστήμη που ανήκει στις φυσικές επιστήμες και επομένως εξ’ ορισμού συνδέεται με την παρατήρηση, το πείραμα, την εργασία στη φύση και την έρευνα για την περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία φαινομένων. Η σχολική γεωγραφία αν και δεν ταυτίζεται ως προς το περιεχόμενο με την επιστήμη της γεωγραφίας πρέπει να εξοικειώνει τους μαθητές με τις αντίστοιχες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές των φυσικών επιστημών Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές έχουν εναλλακτικές ιδέες αναφορικά με τις έννοιες και τους ορισμούς της Γεωγραφίας. Διαδικασίες που σχετίζονται με το σχηματισμό γεωμορφών, όπως το βουνό, δε γίνονται εύκολα εννοιολογικά κατανοητές και αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τη διαδικασία της διδασκαλίας και για τη μάθηση. Η παρούσα εργασία αποτελεί τη μελέτη της ορογένεσης και του διδακτικού μετασχηματισμού αυτής στα γεωγραφικά σχολικά εγχειρίδια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της είναι να διερευνήσει εάν και πώς παρουσιάζονται τα βουνά και η διαδικασία της ορογένεσης στα σχολικά εγχειρίδια της Γεωγραφίας δημοτικού και γυμνασίου στην Ελλάδα καθώς και το κατά πόσο η επιστημονική γνώση σχετικά με την ορογένεση, όπως προκύπτει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, μετασχηματίζεται σε σχολική γνώση. Προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Εξετάστηκαν και αναλύθηκαν συνολικά τέσσερα διδακτικά πακέτα σχολικών εγχειριδίων (βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών και βιβλίο δασκάλου/καθηγητή), όσες και οι τάξεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις οποίες διδάσκεται το μάθημα της Γεωγραφίας, τόσο ως προς την ορολογία που χρησιμοποιείται στα κείμενα όσο και ως προς την εικονογράφηση. Στην παρούσα ανάλυση θα ερευνηθεί η συχνότητα και η καταλληλόλητα των όρων και των εικόνων στα σχολικά εγχειρίδια. Θεωρούμε ότι η παρούσα ανάλυση και κυρίως οι προτάσεις που προκύπτουν μέσα από αυτή μπορεί να αναβαθμίσουν τη διδασκαλία της Γεωγραφίας και να συμβάλουν στη συγγραφή των γεωγραφικών σχολικών εγχειριδίων στο μέλλον.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ορογένεση, Όρη/ Βουνά, Γεωγραφία,, Σχολικό εγχειρίδιο, Ανάλυση περιεχομένου, Εικονογράφηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
135
Αριθμός σελίδων:
214
Διπλωματική Βαρουτά.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο