Η Εποπτεία σε Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές και Μη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819063 127 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τρίκα Δημητρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Καλλέργης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Χατζούλης, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Εποπτεία σε Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές και Μη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Εποπτεία σε Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές και Μη
Περίληψη:
Η Κλινική Εποπτεία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα διαχείρισης της επαγγελματικής καθημερινότητας. Οι νοσηλευτές εμφανίζουν υψηλά ποσοστά στρες και προοδευτικά η επαγγελματική ικανοποίηση φθίνει. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις επιδράσεις της κλινικής εποπτείας στους νοσηλευτές, και να εξετάσει κατά πόσον η κλινική εποπτεία επιδρά θετικά ή αρνητικά στην επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Scopus χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά “clinical supervision”, “nurses”, “ psychiatric nurses”, “job satisfaction”, “burnout”. Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα βιβλιογραφίας δείχνουν ότι πράγματι η κλινική εποπτεία επιδρά στους νοσηλευτές ποικιλοτρόπως. Αναφορικά, σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και την εργασιακή αυτονομία και αρνητικά με το στρες, την συναισθηματική εξάντληση και την επαγγελματική εξουθένωση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κλινική εποπτεία, Νοσηλευτές, Ψυχιατρικοί νοσηλευτές, Επαγγελματική ικανοποίηση, Επαγγελματική εξουθένωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
61

trika dimitria master .pdf
391 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.