Μελέτη έκφρασης του γονιδίου RBBP6 του κυτταρικού κύκλου, σε έμβρυα ποντικού στο στάδιο των οκτώ κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819072 278 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λιάππη Σιμόνη-Μαρίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πέτρος Δρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Ντόμαλη , Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη έκφρασης του γονιδίου RBBP6 του κυτταρικού κύκλου, σε έμβρυα ποντικού στο στάδιο των οκτώ κυττάρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης του γονιδίου RBBP6 του κυτταρικού κύκλου, σε έμβρυα ποντικού στο στάδιο των οκτώ κυττάρων
Περίληψη:
Στα θηλαστικά, η διαδικασία της γονιμοποίησης πραγματοποιείται στη λήκυθο της σάλπιγγας και εξασφαλίζει τη σύντηξη του αρσενικού με τον θηλυκό γαμέτη. Από την σύντηξη αυτή προκύπτει το ζυγωτό. Στη συνέχεια, ακολουθεί η προεμφυτευτική περίοδος κατά την οποία το ζυγωτό υπόκειται σε μια σειρά απο κυτταρικές διαιρέσεις. Πιο συγκεκριμένα, το γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε 2, 4 και 8 κύτταρα, ακολουθεί η σύμπηξη, όπου παρατηρείται η συμπίεση των βλαστομεριδίων με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των διακυτταρικών τους επαφών. Από τη σύμπηξη μέχρι το στάδιο των 32 περίπου κυττάρων το έμβρυο καλείται μορίδιο. Περίπου τρεις ημέρες μετά την γονιμοποίηση, διάστημα κατά το οποίο το έμβρυο κατέρχεται από τον ωαγωγό προς την μήτρα, στο εσωτερικό του εμβρύου αρχίζει να σχηματίζεται το βλαστόκοιλο. Ύστερα από τον σχηματισμό του βλαστόκοιλου το έμβρυο καλείται βλαστοκύστη.
Στο στάδιο των 4 προς 8 κυττάρων ενεργοποιούνται τα γονίδια του εμβρύου και αρχίζουν να παράγονται οι ειδικές του πρωτεΐνες (θεωρείται ότι οι δύο πρώτες αυλακωτικές διαιρέσεις είναι παθητικές). Το γεγονός αυτό αιτιολογεί την σημαντικότητα του σταδίου αυτού της εξελικτικής πορείας του εμβρύου.
Η ακριβής αντιγραφή και μεταγραφή του DNA είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ακεραιότητας του γονιδιώματος. Η ατελής αντιγραφή του γονιδιώματος οδηγεί σε χρωμοσωμικές αναδιατάξεις, που αποτελούν παράγοντες για την εμφάνιση καρκίνου και άλλων ασθενειών του ανθρώπου. Παρά τη σημασία τους, οι μοριακοί μηχανισμοί που ελέγχουν τη σταθερότητα του ανθρώπινου γονιδιώματος δεν είναι πλήρως κατανοητοί.
Το γονίδιο RBBP6 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 16 (16ρ12-ρ11.2) στο ανθρώπινο γονιδίωμα, ενώ στον επιμύ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7. Η πρωτεΐνη RBBP6 έχει ταυτοποιηθεί ως μια Ε3 λιγάση ουβικουιτίνης, κυρίως λόγω της ύπαρξης του μοτίβου RING.
Οι περιοχές με τις οποίες η πρωτεΐνη RBBP6 συνδέεται με την RB1 και την p53 είναι υπεύθυνες για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην απόπτωση και στην ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου.
Επίσης, η καταλυτική δράση της RBBP6 στην αποικοδόμηση μέσω πρωτεασώματος είναι πολύ σημαντική καθώς μέσω αυτού του μηχανισμού αποικοδομούνται τα μητρικά mRNAs , κατά την ενεργοποίηση του εμβρυϊκού γονιδιώματος . Πιθανότατα, η απουσία ή η χαμηλή έκφραση του γονιδίου αυτού καθυστερεί ή αναστέλλει την αποικοδόμηση του μητρικού γονιδιώματος, με ολέθριες συνέπειες για την εξέλιξη της ανάπτυξης του εμβρύου.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται σύγκριση της έκφρασης του γονιδίου RBBP6 σε έμβρυα ποντικιού στο στάδιο των 8 κυττάρων , καθώς επίσης και σε αποπτωτικά έμβρυα. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να επισημανθούν οι πιθανοί μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με μια φυσιολογική εμβρυική ανάπτυξη. Ακόμα, σκοπός είναι να συσχετιστεί η έκφραση του γονιδίου RBBP6 με την ποιότητα των εμβρύων.
Συνολικά, λάβαμε 81 έμβρυα από θηλυκά ποντίκια, από τα οποία, τα 18 έμβρυα έφτασαν στο στάδιο των 8 κυττάρων και τα 63 έμβρυα τα απομονώσαμε νεκρά. Στη συνέχεια, απομονώθηκε το ολικό RNA από τα εμβρυικά κύτταρα, ακολούθησε η σύνθεση του cDNA και τέλος, πραγματοποιήθηκε η μελέτη της έκφρασης του γονιδίου RBBP6 με τη μέθοδο της Real Time PCR.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας, το γονίδιο RBBP6 εκφράζεται και στα αποπτωτικά έμβρυα και στα έμβρυα στο στάδιο των 8 κυττάρων. Στα έμβρυα στο στάδιο των 8 κυττάρων όμως η έκφραση του είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή των αποπτωτικών εμβρύων.
Η κατανόηση του μηχανισμού που ακολουθείται για την ενεργοποίηση και κατά τη διάρκεια έκφρασης του εμβρυϊκού γονιδιώματος, μέσω της μελέτης της έκφρασης κάποιων γονιδίων και της ‘’αδράνειας’’ κάποιων άλλων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό δείκτη βιωσιμότητας των εμβρύων και εξέλιξης των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπραγωγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μελέτη έκφρασης, RBBP6, Έμβρυα οκτώ κυττάρων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
76

Liappi Simoni-Marina-master.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.