Πειραματική Μελέτη του Μοντέλου της Γάμμα Κατανομής για την Περιγραφή του Φαινομένου των Σπινθηρισμών στις Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες σε Κανάλια Ασθενούς Ατμοσφαιρικής Τυρβώδους Ροής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819154 100 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπουραζάνη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Έκτορας Νισταζάκης, αναπληρωτής καθηγητής, φυσικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εμμανουήλ Τσίλης, επίκουρος καθηγητής, φυσικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Άννα Τζανακάκη, επίκουρος καθηγήτρια, φυσικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πειραματική Μελέτη του Μοντέλου της Γάμμα Κατανομής για την Περιγραφή του Φαινομένου των Σπινθηρισμών στις Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες σε Κανάλια Ασθενούς Ατμοσφαιρικής Τυρβώδους Ροής
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πειραματική Μελέτη του Μοντέλου της Γάμμα Κατανομής για την Περιγραφή του Φαινομένου των Σπινθηρισμών στις Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες σε Κανάλια Ασθενούς Ατμοσφαιρικής Τυρβώδους Ροής
Περίληψη:
Τα οπτικά ασύρματα συστήματα επικοινωνίας ελεύθερου χώρου (FSO) λειτουργούν με τεχνολογία οπτικής επαφής που χρησιμοποιεί λέιζερ για την παροχή οπτικής ζεύξης μεταξύ του πομπού και του δέκτη χρησιμοποιώντας την ατμόσφαιρα. Τα συστήματα FSO παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως πολύ υψηλό bit rate, χρήση οπτικού φάσματος χωρίς ανάγκη αδειοδότησης και χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Λόγω της διάδοσης της δέσμης λέιζερ στην ατμόσφαιρα, τα συστήματα αυτά είναι ευάλωτα σε καιρικές συνθήκες και ατμοσφαιρικά φαινόμενα, όπως η ατμοσφαιρική τυρβώδη ροή, που προκαλεί το φαινόμενο σπινθηρισμού και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του συστήματος. Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της τυρβώδους ροής στην απόδοση του συστήματος, χρησιμοποιούνται πολλές στατιστικές κατανομές για τη μοντελοποίηση του καναλιού. Σε αυτή την εργασία εξετάζεται πειραματικά η ακρίβεια της κατανομής γάμμα ως προς την περιγραφή των διακυμάνσεων της ακτινοβολίας στον δέκτη μιας σύνδεσης FSO, υπό συνθήκες ασθενούς τυρβώδους ροής. Τα θεωρητικά εκτιμώμενα αποτελέσματα, για την απόδοση του συστήματος, παρουσιάζονται και συγκρίνονται με τα πειραματικά δεδομένα, με στόχο την επαλήθευση ή όχι της ακρίβειας του χρησιμοποιούμενου μοντέλου. Η πειραματική διάταξη αποτελείται από μια οριζόντια σύνδεση FSO, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων και τριάντα πέντε μέτρων πάνω από τη θάλασσα. Τα αποτελέσματα επαληθεύουν την υψηλή ακρίβεια με την οποία περιγράφει το συγκεκριμένο μοντέλο την επίδραση της τυρβώδους ατμοσφαιρικής ροής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
οπτικές επικοινωνίες ελεύθερου χώρου (FSO), ατμοσφαιρική τυρβώδη ροή, κατανομή γάμμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
51
Διπλωματική_Μπουραζάνη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο