Αξιολόγηση της ρυθμικής αντίληψης & εκπαίδευσης με το λογισμικό πρόγραμμα "Ear Master Pro"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819162 199 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κραββαρίτη Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Γεωργάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Αρετή Ανδρεοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της ρυθμικής αντίληψης & εκπαίδευσης με το λογισμικό πρόγραμμα "Ear Master Pro"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της ρυθμικής αντίληψης & εκπαίδευσης με το λογισμικό πρόγραμμα "Ear Master Pro"
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη χρήση του λογισμικού μουσικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση σε σχέση με το ρυθμό. Κύριος στόχος είναι να αξιολογηθεί εάν ενήλικες γυναίκες ηλικίας από 20 – 60 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μουσική τεχνολογία ώστε να κατανοήσουν το μουσικό ρυθμό χωρίς την παράλληλη διδασκαλία από τον δάσκαλο. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν το αν ήταν σε θέση οι συμμετέχουσες να διακρίνουν βασικά ρυθμικά σχήματα και παύσεις, αν αντιλαμβάνονταν και αν μπορούσαν να συγχρονιστούν με τον ρυθμό που δίνονταν στην εκάστοτε άσκηση αξιολόγησης. Με άλλα λόγια να αποκτήσουν ρυθμό (Ροζάκης, 2004).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
ear master pro, ρυθμική αντίληψη, ρυθμός, ρυθμική εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
79
Αριθμός σελίδων:
131

Αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης και επαίδευσης με το Ear Master Pro_Κραββαρίτη Σοφία_Διπλωματική Εργασία.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.