Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γλωσσικής έκφρασης με χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819173 163 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δεσποτίδου Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλκάνης Γεώργιος, Ομότιμος καθηγητής ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ
Πατρινόπουλος Μάνθος, Σχολικός Σύμβουλος
Ψαρομήλιγκος Ιωάννης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γλωσσικής έκφρασης με χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γλωσσικής έκφρασης με χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
Περίληψη:
Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα της γλωσσικής έκφρασης με χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των χαρακτηριστικών των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη σχολική μάθηση. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση, έδειξε ότι η χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών ενισχύει τις δεξιότητες μάθησης στις Μαθησιακές Δυσκολίες καθώς και τις δεξιότητες στην ανάγνωση και την γραφή. Η έκφραση αποτελεί το αποτέλεσμα της κατανόησης και της επεξεργασίας των πληροφοριών. Επομένως, αν δεν ενισχυθούν οι παραπάνω δεξιότητες δεν γίνεται να αναμένουμε από τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες να βελτιώσουν τις εκφραστικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σύνδεση της μεταγνώσης, του κινήτρου και των αντιλήψεων αυτό-αποτελεσματικότητας με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Συσχέτιση εντοπίστηκε επίσης μεταξύ αποτελεσματικής μάθησης και προσαρμογής στο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. Μια ακόμη σημαντική πληροφορία, την οποία παρείχε η βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι ότι στις Μαθησιακές Δυσκολίες, οι ελλείψεις των μαθητών σε λεξιλόγιο και συντακτικό και σε δεξιότητες οργάνωσης της γνώσης, επηρεάζουν αρνητικά την μάθηση. Οι νοηματικοί χάρτες και οργανωτές, υποστηρίζονται ως αποδεκτές τεχνικές οργάνωσης των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα παιδιά με δυσκολίες στην οργάνωση και σύνδεση των πληροφοριών αυτών. Επομένως, εντοπίζεται νόημα στo δοκιμαστικό σχεδιασμό και την εφαρμογή τους σε μαθητές όπου διαπιστώνονται τα παραπάνω ελλείμματα, ώστε να διαπιστωθεί στη πράξη η αποτελεσματικότητά τους και να βρεθούν πιθανές λύσεις στην προσαρμογή για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
μαθησιακές δυσκολίες ,γλωσσική έκφραση ,ψηφιακές τεχνολογίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
74

md t.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.