Επιπλοκές τοποθέτησης κεντρικά εισερχόμενου κεντρικού φλεβικού καθετήρα υπό άμεση υπερηχογραφική καθοδήγηση έναντι αυτής με οδηγά σημεία στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819176 121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πίτσιου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Α. Κατσούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Φιλντίσης, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιπλοκές τοποθέτησης κεντρικά εισερχόμενου κεντρικού φλεβικού καθετήρα υπό άμεση υπερηχογραφική καθοδήγηση έναντι αυτής με οδηγά σημεία στη ΜΕΘ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιπλοκές τοποθέτησης κεντρικά εισερχόμενου κεντρικού φλεβικού καθετήρα υπό άμεση υπερηχογραφική καθοδήγηση έναντι αυτής με οδηγά σημεία στη ΜΕΘ
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο κεντρικός φλεβικός καθετηριασμός είναι μια επεμβατική πράξη που επιφέρει αρκετές δυσμενείς επιπλοκές, ανεπιθύμητες ιδιαίτερα στο χώρο της ΜΕΘ. Η παρουσία της τεχνικής κεντρικού φλεβικού καθετηριασμού με χρήση υπερηχογραφικής καθοδήγησης προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα έναντι αυτής με τα οδηγά σημεία
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των δύο επεμβατικών τεχνικών και η ανάδειξη της βέλτιστης ως προς τον ασθενή αλλά και ως προς το φορέα που ο προάγει την υγεία.
Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε από έρευνες που ανευρέθηκαν από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Pubmed και του Google Scholar. Εφόσον τέθηκαν οι λέξεις-κλειδιά ακολούθησε η διαλογή των άρθρων που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και δεν απορρίφθηκαν βάση τα κριτήρια αποκλεισμού.
Αποτελέσματα: Ο καθετηριασμός με τη χρήση υπερηχογραφικής καθοδήγησης παρουσίασε ως επί το πλείστον επιτυχημένους καθετηριασμούς, με μειωμένους χρόνους διεξαγωγής της διαδικασίας και αριθμό προσπελάσεων. Σημαντική μείωση παρατηρείται και στην παρουσία μηχανικών αλλά και μακροπρόθεσμων επιπλοκών σε αντίθεση με την τεχνική των οδηγών σημείων.
Συμπέρασμα: Τα προτερήματα της χρήση υπερηχογραφικής καθοδήγησης είναι εμφανή και έχουν άμεσο αντίκρισμα ως προς τον ασθενή και τη βέλτιστη του έκβαση, ως προς τον ιατρονοσηλευτικό φόρτο αλλά και ως προς την επιβάρυνση του φορέα υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κεντρικός φλεβικός καθετήρας, Οδηγά σημεία, Υπέρηχος, Επιπλοκές, ΜΕΘ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
70
Πίτσιου_ ΜΔΕ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο