Τα συναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αδελφών και των γονέων των παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819191 171 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λόη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα Επίκουρη καθηγήτρια ,Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής,Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα συναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αδελφών και των γονέων των παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα συναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αδελφών και των γονέων των παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού
Περίληψη:
Η Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) είναι μία δια βίου νευροαναπτυξιακή
διαταραχή, με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ίδιου του ατόμου, αλλά και
στα μέλη της οικογένειάς του. Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν προκλήσεις, από
την άλλη μπορεί να γίνονται πιο ανθεκτικές. H παρούσα έρευνα διερεύνησε τα
συναισθηματικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των γονέων και
των αδελφών τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) των παιδιών με ΔΦΑ. Επιπλέον, εξέτασε
κι άλλα χαρακτηριστικά των γονέων και των αδελφών, την ικανοποίηση των
γονέων από την οικογένεια, και την αδελφική σχέση από την οπτική των
αδελφών, αλλά και των γονέων. Συμμετείχαν 21 οικογένειες (Ν=62), 21 μητέρες,
20 πατέρες και 21 αδέλφια ΤΑ. Οι γονείς συμπλήρωσαν: δημογραφικά στοιχεία,
FSS, Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Αυτοαντίληψης για Ενηλίκους, PSI-SF,
DASS-21 και SIB για την αδελφική σχέση. Τα αδέλφια ΤΑ συμπλήρωσαν:
δημογραφικά στοιχεία, ΠΑΤΕΜ Ι/ΙΙ/ΙΙ/ΙV, SDQ και SPQ για την αδελφική
σχέση. Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση το μεγαλύτερο μέρος και των
γονέων και των αδελφών ΤΑ εμφάνισε θετική προσαρμογή, φυσιολογικό
επίπεδο γονεϊκού στρες, κυρίως μέτρια (προς υψηλή) ικανοποίηση από την
οικογένεια, ικανοποιητική σχέση μεταξύ του παιδιού ΤΑ και του αδελφού με
ΔΦΑ. Δεν πρέπει να αγνοηθεί το μικρό ποσοστό των πατέρων (10%) και των
μητέρων (14%) που εμφάνισαν κλινικά σημαντικό γονεϊκό στρες ως προς τον
γονεϊκό τους ρόλο για το παιδί με ΔΦΑ, αλλά και των μητέρων με σοβαρή
αρνητική συναισθηματική κατάσταση. Ακόμα υπήρξε και ένας πολύ μικρός
αριθμός παιδιών ΤΑ με προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητας, με τους
συνομήλικους, αλλά και με συναισθηματικές δυσκολίες. Σημαντικές θετικές και
αρνητικές συσχετίσεις εντοπίστηκαν μεταξύ των μεταβλητών. Η έρευνα
παρουσίασε ενδιαφέροντα ευρήματα και παρείχε μία συνολική εικόνα για τις
οικογένειες των παιδιών με ΔΦΑ. Οι περιορισμοί και οι μελλοντικές προτάσεις
καλό είναι να ληφθούν υπ’ όψιν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Γονείς, αδέλφια τυπικής ανάπτυξης, συναισθηματικά, συμπεριφορικά, κοινωνικά, χαρακτηριστικά, Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, ικανοποίηση οικογένειας, αδελφική σχέση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
173
Αριθμός σελίδων:
156

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.pdf
1021 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.