Διαταραχές Κοινωνικού Άγχους σε Παιδιά Στ' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819194 206 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λαλά Χαρίκλεια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραχές Κοινωνικού Άγχους σε Παιδιά Στ' Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαταραχές Κοινωνικού Άγχους σε Παιδιά Στ' Δημοτικού
Περίληψη:
Οι διαταραχές κοινωνικού άγχους χαρακτηρίζονται από υπερβολικό φόβο αρνητικής αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη διαταραχή εκδηλώνεται εκτός από τους ενήλικες και σε παιδιά και εφήβους. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει τις διαταραχές κοινωνικού άγχους όπως αυτές εκδηλώνονται στα παιδιά της Στ’ δημοτικού. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 μαθητές Στ’ δημοτικού, 52 κορίτσια και 71 αγόρια, ηλικίας 11 ετών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε το εργαλείο Screen for Child Anxiety Related Disorders-SCARED και την κλίμακα The Severity Measurement for Social Anxiety Disorder καθώς και κάποιες ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 1,6% του δείγματος παρουσίαζε σοβαρή διαταραχή κοινωνικού άγχους και το 11,4% μέτρια. Επίσης βρέθηκε ότι στο 93,8% των παιδιών που παρουσίασαν διαταραχή κοινωνικού άγχους υπήρχε ταυτόχρονα κάποια ακόμη διαταραχή άγχους. Τέλος, βρέθηκε πως τα κορίτσια παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαταραχή κοινωνικού άγχους από ότι τα αγόρια και πως υπάρχει σχέση μεταξύ της μόρφωσης της μητέρας και της εκδήλωσης διαταραχής κοινωνικού άγχους του παιδιού. Στους περιορισμούς της έρευνας σημειώνεται το περιορισμένο δείγμα και στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα η μελέτη της διαταραχής κοινωνικού άγχους σε μεγαλύτερο εύρος παιδικών ηλικιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
διαταραχές κοινωνικού άγχους, Στ΄ Δημοτικού, συμπεριφορικές αναστολές, ντροπαλότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
92

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΑ.pdf
974 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.