Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου από εκπαιδευτικούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819205 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λάζαρη Διονυσία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου,Αναπληρωτής Καθηγητής,ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου από εκπαιδευτικούς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου από εκπαιδευτικούς
Περίληψη:
Τα προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και τα θετικά στοιχεία της συμπεριφοράς των μαθητών ενδιαφέρουν κατά κόρον την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών μέσω κλιμάκων που συμπληρώνονται από εκπαιδευτικούς είναι χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τόσο των ερευνητών όσο και των εκπαιδευτικών και γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά των δυνατών στοιχείων στη συμπεριφορά των μαθητών του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου. Επιμέρους στόχο της έρευνας αποτελεί η επίδραση ορισμένων δημογραφικών μεταβλητών στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 312 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα, 156 δάσκαλοι σε Δημοτικά σχολεία και 156 καθηγητές σε Γυμνάσια. Μάλιστα, από τους καθηγητές, οι 78 είναι καθηγητές των θεωρητικών επιστημών, οι 41 των θετικών επιστημών και οι 37 είναι λοιπών επιστημών. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Conners Teacher Rating Scale – Revised (L) (Conners, 1997) και το Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 1997). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε ορισμένες υποκλίμακες των CTRS – R (L) και SDQ ως προς το επίπεδο σπουδών, τη βαθμίδα εργασίας, την ειδικότητα, τη σχέση εργασίας, τα διοικητικά καθήκοντα, καθώς και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ως προς την ηλικία, τις διδακτικές ώρες, τη συνολική διδακτική εμπειρία, του αριθμού των μαθητών της τάξης και τα έτη κατοχής της θέσης. Τέλος, διαπιστώθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ σχεδόν όλων των υποκλιμάκων των δύο κλιμάκων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, εναντιωματικότητα, προβλήματα διαγωγής, κοινωνικά προβλήματα, προ-κοινωνική συμπεριφορά, τελειομανία, άγχος/συστολή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
155

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΖΑΡΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.