Αυτεπάρκεια και Γνωστικές και Συναισθηματικές Στρατηγικές σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819209 204 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πάλλη Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος,Αναπληρωτής Καθηγητής,ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτεπάρκεια και Γνωστικές και Συναισθηματικές Στρατηγικές σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αυτεπάρκεια και Γνωστικές και Συναισθηματικές Στρατηγικές σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Περίληψη:
Κατά την εφηβική ηλικία πραγματοποιείται μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον σωματικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό τομέα. Αυτές οι αλλαγές στη ζωή του εφήβου διαμορφώνουν ένα πρόσφορο έδαφος για την κατάθλιψη, καθιστώντας τον ευάλωτο σε στρεσογόνες καταστάσεις. Άλλωστε, συχνά η κατάθλιψη και το στρες αποτελούν δύο συννοσηρές ψυχικές διαταραχές κατά την εφηβεία. Η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων του εφήβου σε στρεσογόνα γεγονότα μπορεί να δράσει προστατευτικά όσον αφορά στην εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Στην παρούσα διπλωματική έρευνα εξετάζονται τα επίπεδα αυτεπάρκειάς των εφήβων, αλλά και η χρήση γνωστικών και συναισθηματικών στρατηγικών, όταν αυτοί αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις. Επίσης, η έρευνα εξέτασε και τη συσχέτιση των γνωστικών και συναισθηματικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι έφηβοι ανάλογα με το επίπεδο της αυτεπάρκειάς τους. Το δείγμα αποτέλεσαν 260 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Πειραιά. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε την κλίμακα της αυτεπάρκειας, την κλίμακα των γνωστικών και συναισθηματικών στρατηγικών και ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αυτεπάρκεια σχετίζεται θετικά με τη σχολική επίδοση των μαθητών και με εξωσχολικές δραστηριότητες (χόμπι). Όσον αφορά στις γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές, τόσο οι μαθητές του Λυκείου, όσο και του Γυμνασίου, χρησιμοποιούν ακατάλληλες γνωστικές και συναισθηματικές στρατηγικές, με τα αγόρια να είναι πιο ικανά στη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων. Οι συσχετίσεις επηρεάζονται και από τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας. Η δική μου μελέτη στόχο έχει, εάν αυτό είναι δυνατόν, να υπογραμμίσει την ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων πρόληψης της εφηβικής κατάθλιψης, καθώς και να προκαλέσει το ερέθισμα για μελλοντική έρευνα σε μία ανησυχητικά αυξανόμενη ψυχική διαταραχή στους εφήβους, όπως η κατάθλιψη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάθλιψη, Αυτεπάρκεια, Γνωστικές – Συναισθηματικές Στρατηγικές, Πρόληψη, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
117

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΛΛΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.