Ψυχική ανθεκτικότητα, άγχος, στρες και ελπίδα στην εφηβεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819254 268 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αγάθου Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, Αναπληρωτής καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχική ανθεκτικότητα, άγχος, στρες και ελπίδα στην εφηβεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχική ανθεκτικότητα, άγχος, στρες και ελπίδα στην εφηβεία.
Περίληψη:
Η παρούσα ερευνητική εργασία σχετίζεται με τη μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας, του άγχους, του στρες και της ελπίδας που εμφανίζουν οι μαθητές κατά την εφηβική ηλικία. Σκοπός της εργασίας είναι αφ’ ενός να παρουσιάσει ένα θεωρητικό πλαίσιο της ψυχικής ανθεκτικότητας, κεντρική ιδέα της οποίας είναι η αισιόδοξη άποψη ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επανέρχονται από αρνητικές εμπειρίες και συχνά να γίνονται πιο δυνατοί μέσα από τη διαδικασία αντιμετώπισης των δυσάρεστων εμπειριών. Αφετέρου η συγκεκριμένη μελέτη καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζεται η προσωπικότητα του εφήβου από το άγχος και το στρες, και το ρόλο που διαδραματίζει η ελπίδα. Λαμβάνοντας υπόψη το ερευνητικό πλαίσιο των προηγούμενων ερευνών, με το θεωρητικό οικοδόμημα που χτίστηκε, η ερευνήτρια επιδιώκει να μελετήσει το επίπεδο της ανθεκτικότητας που εμφανίζουν οι μαθητές κατά την εφηβεία, αλλά και την απόρροια που έχει το άγχος και το στρες σε αυτή. Συν τοις άλλοις, μελετήθηκε η «ελπίδα» ως τελευταία συνισταμένη που ενδείκνυται να επηρεάσει το οικοδόμημα της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η έρευνα που διεξήχθη από την ερευνήτρια ακολουθεί ποσοτική προσέγγιση, καθώς δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, με στόχο τη συλλογή του εμπειρικού υλικού. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία και από την κλίμακα μέτρησης της παιδικής ελπίδας (Children’s Hope Scale), την κλίμακα μέτρησης κατάθλιψης, άγχους και στρες (DASS-21), και τις κλίμακες READ και THE CYRM-12 που μετράνε την ανθεκτικότητα των παιδιών και των εφήβων. Το δείγμα απαρτίζεται από εφήβους που φοιτούν κατά τη τρέχουσα σχολική περίοδο στη τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, αλλά και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Στα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι το άγχος, το στρες και η κατάθλιψη είναι αντιστρόφως ανάλογα με την ελπίδα. Επιπροσθέτως, βρέθηκε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων «παροπλίζεται», και τελικά «δημιουργείται» και «καλλιεργείται» η ελπίδα, όταν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συνοχή εντός του οικογενειακού πλαισίου, ανεπτυγμένες κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, ποικιλία κοινωνικών πόρων και προσανατολισμός σε συγκεκριμένους στόχους, Ακόμα, η πυρηνική οικογένεια καθώς και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων συσχετίζονται θετικά με την ελπίδα, την ψυχική ανθεκτικότητα και οι δύο αυτές συνιστώσες συμβάλλουν στην καταπολέμηση του άγχους, του στρες και της κατάθλιψης των εφήβων. Τέλος, σημαντικό στατιστικό αποτέλεσμα είναι ότι η αύξηση του αριθμού των αδελφών σε μια οικογένεια συνεπάγεται τη μείωση της ελπίδας και της ψυχική ανθεκτικότητα του εφήβου και την ενίσχυση της κατάθλιψης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχική Ανθεκτικότητα, άγχος, στρες, ελπίδα, εφηβεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
205
Αριθμός σελίδων:
135
Αγάθου Φωτεινή.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο