Αιτιακές αποδόσεις, συναισθηματική απόκριση και αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών σχετικά με την προκλητική συμπεριφορά μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819305 120 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λαζαρίδου Μαριάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Α.-Σ. Αντωνίου
Αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αιτιακές αποδόσεις, συναισθηματική απόκριση και αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών σχετικά με την προκλητική συμπεριφορά μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αιτιακές αποδόσεις, συναισθηματική απόκριση και αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών σχετικά με την προκλητική συμπεριφορά μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αιτιακών αποδόσεων των εκπαιδευτικών Ε.Α., όσον αφορά την προκλητική συμπεριφορά των μαθητών με ΔΑΦ, το βαθμό που η συμπεριφορά αυτή επιδρά στην ψυχοσύνθεση και στην αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Σημειώνεται πως πρόκειται για συγκριτική μελέτη, αφού εξετάζονται οι απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 550 εκπαιδευτικούς, με εργασιακή εμπειρία σε μαθητές με ΔΑΦ. Ως κύριο ερευνητικό εργαλείο συντάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε τρεις κλίμακες: την κλίμακα Challenging Behaviour Attributions scale (Hastings, 1997), για τη συλλογή των αιτιακών αποδόσεων, την κλίμακα Emotional Responses to Challenging Behaviours scale (Jones, & Hastings, 2003), για τη μέτρηση των συναισθηματικών αντιδράσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην προκλητική συμπεριφορά, και την κλίμακα Challenging Behaviour Self Efficacy scale (Hastings, & Brown, 2002), για τη μέτρηση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το επίπεδο της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικό και για τα δύο δείγματα. Όσον αφορά τα αίτια της προκλητικής συμπεριφοράς, παρατηρήθηκε ότι δεν πρόκειται για περιορισμένες ερμηνείες βασισμένες σε σταθερά πρότυπα, αλλά οι εκπαιδευτικοί καταφεύγουν σε μια πληθώρα ερμηνειών και αυτό ίσως εξηγείται από τη σχετική επιμόρφωση που έχουν λάβει σε θέμα διαχείρισης συμπεριφοράς και αυτισμού. Μάλιστα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των δυο δειγμάτων αποδίδουν την προκλητική συμπεριφορά των μαθητών τους σε μαθημένες καταστάσεις. Τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας, το εργασιακό πλαίσιο, και η επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς και αυτισμού, φαίνεται να επιδρούν στην αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών, ενώ στους Άγγλους τα ίδια χαρακτηριστικά, επηρεάζουν τις αιτιακές αποδόσεις και τη συναισθηματική τους απόκριση. Τέλος, παρατηρήθηκε, πως τόσο οι Έλληνες όσο και οι Άγγλοι εκπαιδευτικοί διακατέχονται από θετικά συναισθήματα απέναντι στην εν λόγω συμπεριφορά των μαθητών τους. Μάλιστα, η συναισθηματική απόκριση των εκπαιδευτικών μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις διάφορες αιτίες που αποδίδουν την προκλητική συμπεριφορά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
απόδοση αιτιών, αυτοαποτελεσματικότητα, συναισθήματα, προκλητική συμπεριφορά, ΔΑΦ, εκπαιδευτικοί, μαθητές.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
182

Διπλωματική Εργασία_Λαζαρίδου Μ..pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.