Σχέση μεταξύ απόδοσης κρατικών ομολόγων και βαθμολόγησης τους από τους οίκους αξιολόγησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819323 118 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καπερώνης Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση μεταξύ απόδοσης κρατικών ομολόγων και βαθμολόγησης τους από τους οίκους αξιολόγησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέση μεταξύ απόδοσης κρατικών ομολόγων και βαθμολόγησης τους από τους οίκους αξιολόγησης
Περίληψη:
Οι στόχοι της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί και να εξεταστεί η αποτίμηση στην Αγορά των κρατικών Ομολόγων σε σχέση με την Βαθμολόγησή τους από τους Οίκους Αξιολόγησης. Αρχικά περιγράφονται οι βασικές έννοιες όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και τα χαρακτηριστικά τους. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά για το τι είναι και ποια η λειτουργία των Οίκων Αξιολόγησης ως προς την αξιολόγηση των ομολόγων με μεγαλύτερη έμφαση στους μεγαλύτερους Οίκους ως προς τον τρόπο της βαθμολόγησής τους και τον ρόλο τους στην αγορά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κρατικά ομόλογα, απόδοση στην λήξη, Οίκοι Aξιολόγησης, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
57
Καπερώνης Β. (ΑΜ 36012) - Διπλωματική - Σχέση μεταξύ Απόδοσης κρατικών ομολόγων και Βαθμολόγησή τους απο τους Οίκους Αξιολόγησης.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο