Μία ερευνητική μελέτη για την πρόσληψη και την κατανόηση αφηγηματικών κειμένων μέσα από την κινούμενη εικόνα και μέσα από την έντυπη αφήγηση από παιδιά της Γ' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819631 124 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δούκα Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Σπύρος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μία ερευνητική μελέτη για την πρόσληψη και την κατανόηση αφηγηματικών κειμένων μέσα από την κινούμενη εικόνα και μέσα από την έντυπη αφήγηση από παιδιά της Γ' Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μία ερευνητική μελέτη για την πρόσληψη και την κατανόηση αφηγηματικών κειμένων μέσα από την κινούμενη εικόνα και μέσα από την έντυπη αφήγηση από παιδιά της Γ' Δημοτικού
Περίληψη:
Τα γραπτά κείμενα αποτέλεσαν και αποτελούν τον κύριο μοχλό απόκτησης γνώσεων και πληροφοριών για το άτομο καθώς ο γραπτός λόγος εδώ και πολλούς αιώνες συντελεί καθοριστικά στη διακίνηση ιδεών, αντιλήψεων και γνώσεων μέσα στις κοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια όμως η εμφάνιση των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων έχει διαμορφώσει νέους επικοινωνιακούς τρόπους μέσω των οποίων η μετάδοση μηνυμάτων παύει να γίνεται μονοτροπικά, μόνο μέσω του γλωσσικού συστήματος. Αντιθέτως, το περιεχόμενο ενός κειμένου δομείται και παρουσιάζεται πλέον πολυτροπικά μέσα από ποικίλους σημειωτικούς τρόπους όπως είναι η εικόνα, ο ήχος, η κίνηση κ.α. διαμορφώνοντας έτσι μία νέα πραγματικότητα στη διαδικασία πρόσληψης, επεξεργασίας και κατανόησης του κειμένου. Τα παιδιά από πολύ νωρίς και με μεγάλη συχνότητα γίνονται αποδέκτες πολυτροπικών κειμένων μέσα από τα προγράμματα που παρακολουθούν σε ψηφιακές συσκευές, όπως είναι η τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο ή ο υπολογιστής, οι οποίες πλέον αποσπούν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Η κατανόηση τέτοιων κειμένων αποτελεί μία σύγχρονη διάσταση της αναγνωστικής διαδικασίας η οποία, ανεξάρτητα από το μέσο, αποβλέπει στη δόμηση του νοήματος του κειμένου από τον ίδιο τον αναγνώστη. Το νέο αυτό πλαίσιο επεξεργασίας και κατανόησης έντυπων και οπτικοακουστικών κειμένων αποτέλεσε το πεδίο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της παρούσας εργασίας ενώ παράλληλα με βάση αυτό διεξήχθη μία έρευνα μικρής κλίμακας σε παιδιά της Γ’ τάξης του δημοτικού. Κύριο θέμα της έρευνας αποτέλεσε η επίδραση του μέσου παρουσίασης (βιβλίο- βίντεο) όσον αφορά στην επεξεργασία και κατανόηση ενός αφηγηματικού κειμένου ενώ ως ερευνητικά ζητούμενα τέθηκαν οι διαφορές οι οποίες εντοπίζονται στην κατανόηση της ίδιας ιστορίας όταν αυτή παρουσιάζεται στους μαθητές σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Η συγκριτική μελέτη των αναδιηγήσεων των παιδιών και των ερωτήσεων κατανόησης που τους τέθηκαν μετά την πρόσληψη της ιστορίας αποτέλεσαν το μεθοδολογικό εργαλείο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων για την ανάδειξη των συμπερασμάτων της έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
αναγνωστική κατανόηση, κατανόηση ταινίας, αφήγηση, πολυτροπικότητα, αναδιήγηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
283
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΟΥΚΑ Ε. .pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο